سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » احضار محبوبه کرمی، فعال جنبش زنان برای اجرای حکم سه سال حبس...

احضار محبوبه کرمی، فعال جنبش زنان برای اجرای حکم سه سال حبس

چکیده :کرمی در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم و پیش از آن در دادگاه بدوی در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده...


محبوبه کرمی از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضاء، صبح چهارشنبه بیست ویکم اردیبهشت ماه نود، احضاریه‌ای کتبی مبنی بر اجرایی شدن حکم سه سال حبس در زندان اوین، دریافت کرد. بر اساس این احضاریه، وی می بایست ظرف سه روز خود را به دادسرای اوین معرفی کند.

به گزارش سایت «تا قانون خانواده برابر»، کرمی در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی موحد به سه سال حبس تعزیری محکوم و پیش از آن در دادگاه بدوی در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

اتهامات محبوبه کرمی “عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور” و “نشر اکاذیب” عنوان شده بود.

وی از اتهام “نشر اکاذیب” مبرا شده و برای عضویت در “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” به تحمل دو سال حبس و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور” نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محبوبه کرمی، عضو کمپین یک میلیون امضا، در روز ۱۱ اسفند ماه ٨٨ با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و پس از گذشت ۱٧۰ روز، شامگاه چهارشنبه ٢٧ مردادماه ٨٩ با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شد.

محبوبه کرمی پیش از این هم پنج بار بازداشت شده بود. بار اول و دوم در رابطه با درگیری های ۱٨ تیر، بار سوم خرداد ٨٧ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پس از ٧۰ روز آزاد شد. باردیگر، فروردین ٨٨به همراه یازده تن از اعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱٣ روز آزاد شد.

گفتنی است وی در همه پرونده های فوق، حکم تبرئه دریافت کرده بود.


  • ایراندخت

    خانم کرمی عزیز پایدار باش که سحر نزدیک است
    از زندان ایران به زندان اوین چندان فرقی هم نمیکنه اللهم فک کل اسیر