سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

کارنامه دولت جنگ

چکیده :این اثر تحلیلی تاریخی با تدوین مقالات تحقیقی در مورد نقش دولت جمهوری اسلامی و آخرین نخست‌وزیر ایران، مهندس میرحسین موسوی در دوران هشت ساله جنگ به ارائه تصویری از چگونگی اداره دولت در سطوح مختلف حکمرانی پرداخته...


کتابی درباره عملکرد دولت مهندس میرحسین موسوی در سال های جنگ

«کارنامه دولت جنگ» اثری است تحقیقی و مختص شرح مسئولیت دولت میرحسین موسوی در دوران جنگ.

این اثر تحلیلی تاریخی با تدوین مقالات تحقیقی در مورد نقش دولت جمهوری اسلامی و آخرین نخست‌وزیر ایران، مهندس میرحسین موسوی در دوران هشت ساله جنگ به ارائه تصویری از چگونگی اداره دولت در سطوح مختلف حکمرانی پرداخته است.

کتاب به کوشش سید علیرضا حسینی بهشتی و عباس ملکی شکل گرفته و پس از دسته بندی مسئولیت های دولت از نویسندگان دانشگاهی متخصص در حوزه مربوطه، خواسته شده تا تحلیل خود را مستند به تاریخ قطعی و روشن از موضوع مورد نظر به رشته تحریر درآورند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.