سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

۵۱ هزار کودک قربانی سیاست کثیف

چکیده :قطعا بالانشینان خوب می دانند که ما گیج و گول و ساده لوح هم اگر باشیم، این اندازه احمق نیستیم که بدانیم آن نبود و نیامدن واکسن سیاسی بود و این آمدن و سریع آمدن هم سیاسی. به ولله که تمام جوانانی که در پیک پنجم کرونا مردند، به ناحق مردند و دستمایه منافع و صلاحدیدهای سیاسی شدند و خون آنان تا ابد بر گردن آنها که باید خواهد ماند. ما نادان...


الهام فلاح

به گزارش سازمان بهزیستی ۵۱هزار کودک ایرانی بر اثر کرونا یتیم شده اند. یعنی تجربه فقدان مادر یا پدر و یا هر دو. وحشتناک است نه؟ این رقم را با تعداد فرزندان شهدای هشت سال جنگ مقایسه کنید. کودکانی که بنیاد شهید و سهمیه ها و مسیرگشایی هایی دولتی درصدد جبران بخش ناچیزی از درد و آلام نداشتن پدر، دیدن تصویر جنازہ گلوله خورده پدر، شناختن پدر تنها با عنوانی حک شده بر سنگی سرد یا پلاک آبی کوچه ای یا حتی نبود اثری از پدر حتی در حد یک گور تک مانده، برآمدند. که هرگز مخالف این تفقد نبوده و نیستم. اما حالا فکر کنید این پنجاه و یک هزار کودک نه حمایتی دارند و نه سهمیه و نه پشتیبانی. و شباهت بزرگشان با آن فوج طفل معصوم یتیم شده از جنگ، این است که کودکی و شادی و زندگی طبیعی هر دوشان قربانی کثافت سیاست شد.

قطعا بالانشینان خوب می دانند که ما گیج و گول و ساده لوح هم اگر باشیم، این اندازه احمق نیستیم که بدانیم آن نبود و نیامدن واکسن سیاسی بود و این آمدن و سریع آمدن هم سیاسی. به ولله که تمام جوانانی که در پیک پنجم کرونا مردند، به ناحق مردند و دستمایه منافع و صلاحدیدهای سیاسی شدند و خون آنان تا ابد بر گردن آنها که باید خواهد ماند. ما نادان نیستیم.

ما می دانیم چرا حسن روحانی نتوانست ملت را واکسینه کند و ابراهیم رییسی توانست. اما این ها مهم نیست. اصلا هیچ چیزی مهم نیست، شما بگویید با دل پنجاه و یک هزار کودک بیگناه معصوم چه باید کرد بعد این، که با پدر ندارند و یا مادر و یا هردو.
شما شب ها چطور می خوابید؟ چرا من که هیچکاره ام از این دردها به خودم میپیچم و تا قرص نخورم خواب به چشمم نمی آید؟ شما را به خدا بگویید چطور شب راحت سر به متکا می گذارید؟


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.