سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » برای جرمی که خود مرتکب شدند، دادخواهان را مجازات می‌کنند...

برای جرمی که خود مرتکب شدند، دادخواهان را مجازات می‌کنند

چکیده :‏ از میان آنها که به دادخواهی برخاستند، این سه تن هنوز در سلول انفرادی به سر می‌برند، کیفرخواست پرونده‌شان با سرعتی بی‌نظیر صادر شده و برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است! در واقع پیش چشم همه ما دارند برای جرمی که خود مرتکب شدند، دادخواهان را مجازات می‌کنند. امشب صدایشان...


ضیا نبوى

سیل واردات واکسن درین چند روز اخیر نشان داد که اتفاقاً واکسیناسیون گسترده و جلوگیری از کشتار وسیع کرونا از مدتها پیش ممکن بود اگر که اراده‌ای بر آن بود و باز هم به خوبی نشان داد که چه کنش درست و به موقعی بود تصمیم فعالین مدنی و وکلائی که قصد دادخواهی درین جرم حکومتی را داشتند.

‏ از میان آنها که به دادخواهی برخاستند، این سه تن هنوز در سلول انفرادی به سر می‌برند، کیفرخواست پرونده‌شان با سرعتی بی‌نظیر صادر شده و برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است! در واقع پیش چشم همه ما دارند برای جرمی که خود مرتکب شدند، دادخواهان را مجازات می‌کنند. امشب صدایشان باشیم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.