سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » خانواده با میانجی کشته شدگان انقلابی شده است...

خانواده با میانجی کشته شدگان انقلابی شده است

چکیده :سوژه عاصی کسی است که به «فرآیند» و «برنامه»های رایج تغییر بی‌اعتناست، کسی که پیشاپیش نوعی انقلاب را درون خود تجربه کرده است. ما با بی‌شمار لحظات انقلاب در جامعه‌ای روبرو هستیم که مسیرهای انقلاب را در خود مسدود می‌بیند....


امین بزرگیان

آثار کرونا با حجم کشته‌شدگان‌اش پس از پایان این اپیدمی خود را نشان خواهد داد. حجم انبوه خانواده‌های غم‌دیده یک نیروی سیاسی بالقوه‌اند که چیزی دست کم از کشته‌شدگان سیاسی نخواهند بود. در دهه آینده، سه نوع خانواده‌ی سیاسی حول‌وحوش مردگان خواهیم داشت: کشته‌شدگان مرز (جنگ)، زندان و خیابان (سیاسی) و بیمارستان.

نزاع دولت با بازماندگانِ کشته‌شدگان گسترده‌تر و مسأله «دادخواهی» پررنگ‌تر خواهد شد. آنچه حول‌وحوش کشته‌ها تشکیل می‌شود دیگر به سادگی قابل فروکاستن به امور انتزاعی مثل «فرایندهای گذار به دموکراسی» نیست. اگر «فقر» یک نیروی جهانی برای تولید سوژه‌ی عاصی بوده است، در ایران علاوه بر آن، دادخواهی و عواطف درگیر با ازدست‌رفتگان به تولید بیشتر این سوژه منجر می‌شود. روایت‌های سیاسی در این موقعیت روایت‌هایی هرچه بیشتر تنیده با زندگی خصوصی می‌شوند و حوزه عمومی زیر فشار امر خصوصی قرار می‌گیرد. این وضعیت سازنده‌ی سوژه عاصی است.

سوژه عاصی کسی است که به «فرآیند» و «برنامه»های رایج تغییر بی‌اعتناست، کسی که پیشاپیش نوعی انقلاب را درون خود تجربه کرده است. ما با بی‌شمار لحظات انقلاب در جامعه‌ای روبرو هستیم که مسیرهای انقلاب را در خود مسدود می‌بیند.

خانواده به عنوان کوچک‌ترین و مبنایی‌ترین واحد اجتماعی هرچه بیشتر و با میانجی کشته‌شدگان، انقلابی شده هرچند واحد‌های بزرگتر بدلیل خصلت‌ها و پیوندهای‌شان به مناسبات کلان نمی‌توانند با آن همراهی کنند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.