سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اتنیک‌های ایران از یک ستم سه‌گانه رنج می‌برند...

اتنیک‌های ایران از یک ستم سه‌گانه رنج می‌برند

چکیده :کل جامعه ایران را نمی‌توان به یک جامعه موزائیکی اتنیکی تقسیم کرد. اتنیکها بخشی از دولت- ملت ایران هستند نه همه آن. ما قوم فارس نداریم اما گرایشات مرکزگرا و فارس‌نگر...


رضا علیجانی

اقوام ایرانی از یک شکاف سه گانه رنج می‌برند: «طبقاتی»(و جنسیتی) که شامل همه شهروندان ایران زمین است؛ «مرکز- پیرامون» و «اتنیکی و مذهبی».

کل جامعه ایران را نمی‌توان به یک جامعه موزائیکی اتنیکی تقسیم کرد. اتنیکها بخشی از دولت- ملت ایران هستند نه همه آن. ما قوم فارس نداریم اما گرایشات مرکزگرا و فارس‌نگر داریم.

شاید بخش مهمی از مرکزنشینان «درک وجودی» دقیقی از ستم پیرامونی و ستم اتنیکی و مذهبی نداشته باشند.

از منظر جامعه‌شناختی، اعراب خوزستان هویت خودشان و رنجهایشان را (خواسته و ناخواسته) در برابر چشم ایرانیان قرار دادند. اما از نظر سیاسی و راهبردی، اعتراضات خوزستان اصلا هویت‌گرایانه نیست. یکی از دلایل همبستگی ملی در دفاع از اعتراضات نیز شاید همین ویژگی باشد.

از قضا حکومت با فریبکاری‌ها و نفوذی‌هایش می‌خواهد اعتراضات را هویتگرایانه معرفی بکند تا هم توجیه سرکوب برای نیروهایش درست کند و هم در همبستگی ملی در حمایت از خوزستان خلل ایجاد کند.
در حکومت آینده‌اند…

اقوام ایرانی از یک شکاف سه گانه رنج می‌برند: «طبقاتی»(و جنسیتی) که شامل همه شهروندان ایران زمین است؛ «مرکز- پیرامون» و «اتنیکی و مذهبی».

کل جامعه ایران را نمی‌توان به یک جامعه موزائیکی اتنیکی تقسیم کرد. اتنیکها بخشی از دولت- ملت ایران هستند نه همه آن. ما قوم فارس نداریم اما گرایشات مرکزگرا و فارس‌نگر داریم.

شاید بخش مهمی از مرکزنشینان «درک وجودی» دقیقی از ستم پیرامونی و ستم اتنیکی و مذهبی نداشته باشند.

از منظر جامعه‌شناختی، اعراب خوزستان هویت خودشان و رنجهایشان را (خواسته و ناخواسته) در برابر چشم ایرانیان قرار دادند. اما از نظر سیاسی و راهبردی، اعتراضات خوزستان اصلا هویت‌گرایانه نیست. یکی از دلایل همبستگی ملی در دفاع از اعتراضات نیز شاید همین ویژگی باشد.

از قضا حکومت با فریبکاری‌ها و نفوذی‌هایش می‌خواهد اعتراضات را هویتگرایانه معرفی بکند تا هم توجیه سرکوب برای نیروهایش درست کند و هم در همبستگی ملی در حمایت از خوزستان خلل ایجاد کند.
تقریبا همگان معتقد به تمرکززدایی از قدرت در حکومت آینده‌اند…

منبع: بی‌بی‌سی


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.