سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

بازدید وجدانی از مناطق جنگی

چکیده :عتراضات خوزستان (و هر جای حاشیه‌ای دیگر) اما امکان یک سفر تئوریک را برای همه ما فراهم کرده تا از مناطق جنگی موجود در زندگی روزمره‌ی اکنونِ ساکنان آن مطلع...


امین بزرگیان

لحظه انقلابی آنقدر عظیم و ویژه است که توان تحلیل را تضعیف می‌کند. چون خورشیدی است که نمی‌توان بدان خیره شد. تحلیل‌ها غالباً در توضیح این لحظه‌ی خاص ناتوان‌اند. این خصلت پراکسیس است. بیراه نیست که این رخداد به چیزهایی گوناگون نسبت داده می‌شود: دخالت خارجی، تجزیه ‌طلبی، قوم‌گرایی، سرنگونی و غیره. اما ورای هر تحلیلی آنچه اینبار از خوزستان سر برآورده -به هر نتیجه‌ای منجر شود- گشودن امکاناتی تازه در فهم نسبت هر یک از ما با «دیگری خوزستانی» است. «کاروان راهیان نور» در سال‌های پس از جنگ یک سفر بروکراتیک و رایج برای دانش‌آموزان و کارمندان بوده است. در این سفر مسافران با مناطق جنگی دیدار می‌کنند و دوران جنگ تشریح می‌شود. در این میان احتمال این می‌رود که مسافران از مناطق دیگر خوزستان نیز دیدار کنند. اعتراضات خوزستان (و هر جای حاشیه‌ای دیگر) اما امکان یک سفر تئوریک را برای همه ما فراهم کرده تا از مناطق جنگی موجود در زندگی روزمره‌ی اکنونِ ساکنان آن مطلع شویم. بدیهی‌ترین نتیجه یک لحظه انقلابی باید آگاهی ما از وضعیت عینی و واقعی معترضان باشد؛ بازدید وجدانی از مناطق جنگی.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.