سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

حج، ضامن حفظ هویت دینی

چکیده :اسماعیل علوی حج از جمله فرایض عبادی – اجتماعی اسلام است که مسلمانان را به مسیر آشنایی و ارتباط با یکدیگر کشانده و زندگی آنان را بر مدار برادری و دوستی و صلح قرار می‌دهد و عامل مهمی درشکل‌گیری و تکامل امت اسلامی محسوب می‌شود. به تعبیری دیگر حیات اجتماعی اسلام با کنگره عظیم حج...


اسماعیل علوی

حج از جمله فرایض عبادی – اجتماعی اسلام است که مسلمانان را به مسیر آشنایی و ارتباط با یکدیگر کشانده و زندگی آنان را بر مدار برادری و دوستی و صلح قرار می‌دهد و عامل مهمی درشکل‌گیری و تکامل امت اسلامی محسوب می‌شود. به تعبیری دیگر حیات اجتماعی اسلام با کنگره عظیم حج در آمیخته و مسلمانان در پرتو این رکن شریعت اسلامی امکان می‌یابند تا راه‌های تازه مودت وهمکاری را بیاموزند وایمان اسلامی را به همراه عقیده توحید محورتلاش و فعالیت خود در طول زندگی سازند.

اجتماع مسلمانان در ایام حج رخوت و سستی را به یک سو می‌نهد و حفاظت از مرزهای عقیده توحیدی را تقویت می‌کند تا هرساله عظمت و شکوه صدر اسلام را متجلی سازد. اساس مکتب اسلام برپایه توحید شکل گرفته و بسط یافته است، حج نیزبه‌عنوان یکی از ارکان شریعت محمدی(ص) در راستای تکاپوى توحیدی، نشانگر این امتیاز بزرگ آیین اسلام است که درهرعصری می‌تواند میراث انبیا را که همانا سردادن ندای توحید است، استمرار بخشد. توحید، بندگی انسان را درنسبت با خالق هستی منحصرمی کند و از قید رقیت غیر او رها می‌سازد.

حج با سرود توحید آغازمی‌شود و مهم‌ترین ویژگی آن تقویت نظام اخلاقی و اعتقادی اجتماع مسلمانان براساس توحید است. منطق وحی اجتماع موحدان را به وحدت و برادری می‌خواند و بنیان جامعه‌ای براساس اشتراک مساعی با یکدیگر را پی می‌ریزد تا آنجا که دستیابی به عظمت و مجد اولیه اسلام را درگرو پایبندی به عقیده توحید و الزامات آن می‌شناساند. شناخت و پیروی از اصول و موازین اسلام بر پایه توحید زمینه بازگشت به عظمت مورد نظراسلام را فراهم می‌کند و می‌تواند به نفوذ و سلطه جهل و خرافه پایان ‌بخشد، چراکه با تحقق توحید عملی در جامعه مسلمانان از زنجیره فرد پرستی، خرافات و پیروی از موهومات دست خواهند کشید و از اسارت فکری نجات می‌یابند. از دیدگاه اسلام بزرگترین چالش بشر در طول تاریخ، چالش شرک و توحید بوده است و باورهای متکی به تفکر توحیدی با سامان دادن جنبش‌های اعتراضی با مظاهرشرک که از جمله مظاهر آن حاکمیت یافتن جهل و خرافه بوده درافتاده‌اند.

مسلمانان در حج است که می‌توانند قدرت اجتماعی خود را با سایر قدرت‌های مادی جهان مقایسه کنند و در نتیجه به این یقین برسند که باید در مبانی اعتقادی، فرهنگی و سیاسی خود تجدید نظر به عمل آورند و برای حمایت ازعقیده توحید از هر جهت آماده شوند. حج خواه ناخواه مسلمانان را در عرصه سیاست جهانی مطرح می‌کند و بالقوه در برابر قدرت‌های رقیب به صف آرایی می‌کشاند. بی‌شک عامل مهم این ویژگی فلسفه مترقی و توحیدی حج است که هسته مقاومت و شالوده عزت و استقلال امت محسوب می‌شود.

حج مانع نابودی هویت دینی و موجب استقلال فکری مسلمانان است و پرخاشگری خودجوش علیه مکاتب شرک آلود ملهم از این جوهره است. دیانت اسلام در سرزمین‌های وسیعی مورد پیروی است و این زمینه پی‌ریزی بنیان جوامع توحیدی را فراهم می‌آورد؛ جوامعی که با‌وجود عادات قومی و رسوم قبیله‌ای آماده پیکار با هرگونه نفوذ افکار بیگانه با عقیده توحیدی‌اند. حج اسلامی تسلیم در برابر قادر متعال را القا می‌کند و از تسلیم و کرنش نسبت به غیر او را پرهیز می‌دهد. این تعلیم، عامل بیداری مستمرمسلمانان و عصیان آنان نسبت به شرک و ظلم که حاصل شرک است، می باشد.

حج برارزش‌های معنوی استوار است و با تزلزل در گرایش‌ها ی مادی در بزنگاه‌های تاریخی به یاری مسلمانان می‌شتابد. فریضه حج قادر است با تقویت بنیان‌های عقیده به توحید روحیه مقاومت در برابر فرهنگ‌های مهاجم را در مسلمانان تقویت کرده و بازگشت به خودآگاهی و ایمان مذهبی را تقویت نماید. حج شور ایمان را در دل مسلمانان متجلی می‌کند و تحقق امت اسلامی را بیش از پیش نوید می‌دهد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.