سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دوگانگی در سیاست داخلی و خارجی نشانه‌ راست نبودن ادعاهاست؛ دوگانگی؛ معیار کذب و ن...

دوگانگی در سیاست داخلی و خارجی نشانه‌ راست نبودن ادعاهاست؛ دوگانگی؛ معیار کذب و نفاق

چکیده :رفتار دولت فرعونیه با وجود ادعای الوهیت، مُبعَّض و نسبت به قبطیان که قومش بودند "شورویه" و نسبت به اسباط بنی اسرائیل "استعبادیه" بوده است. (تنبیه الامه ص ۷۱) در همان‌جا وی افزوده است که این دوگانگی در سیاست داخلی و خارجی انگلیس هم هست که به مردم خودش آزادی می‌دهد و مردم هند را به ذلت و خواری...


محمدسروش محلاتی

علامه نائینی در اثر معروفش بحث جالبی دارد و می‌گوید: فرعون “مستبد مطلق” نبوده و نسبت به خودی‌ها (قبطیان) رفتارش توام با احترام و رعایت آزادی آنان بوده و نسبت به غیر خودی‌ها (سبطیان) با خشونت و استبداد عمل می‌کرده است.

نائینی در این باره دو شاهد قرانی می‌آورد: یکی آن‌که فرعونیان در باره شیوه برخورد با موسی به بحث و گفتگو پرداختند و او فضای اظهار نظر را برای آنان باز گذاشته بود (سوره طه؛ آیه۶۲) و دیگر آن‌که خداوند فرموده او “عده‌ای” را به استضعاف گرفته بود (سوره قصص؛ آیه۴ یستضعف طائفه منهم). عبارت سنگین او چنین است:

رفتار دولت فرعونیه با وجود ادعای الوهیت، مُبعَّض و نسبت به قبطیان که قومش بودند “شورویه” و نسبت به اسباط بنی اسرائیل “استعبادیه” بوده است. (تنبیه الامه ص ۷۱) در همان‌جا وی افزوده است که این دوگانگی در سیاست داخلی و خارجی انگلیس هم هست که به مردم خودش آزادی می‌دهد و مردم هند را به ذلت و خواری می‌افکند.

علامه طباطبایی در تفسیر گرانقدر المیزان بارها مواضع اجتماعی و سیاسی دول اروپایی را مورد انتقاد قرار داده است . اشکالِ علامه هم همین دوگانگی سیاست داخلی و خارجی است؛ که چرا فرانسویان برای خوشان ازادی را می‌پسندند، ولی برای ملت‌های مستعمره خود مثل مردم الجزائر نمی‌پسندند؟

علامه در بحث از بردگی با اشاره به مصوبه کنفرانس بروکسل در منع بردگی می‌گوید: برده‌گیری همان رفتار غربی‌هاست که آزادی را از ملت‌ها سلب کرده و اراده خویش را بر دیگران حاکم می‌نمایند … برای صدق گفتار ما به شکنجه‌ها و آزارهای ملت الجزائر از فرانسویان بنگرید که چکونه دست آنان به خون آغشته است و نیز ظلم انگلیس در کشورهای عربی و… (المیزان ج۶ ص۵۰۹)

این منطق پیوسته از استواری و اتقان برخوردار است و بر اساس آن می‌توان تشخیص داد که کدام دولت در حق‌طلبی و عدالت‌خواهی راست می‌گوید و واقعا به حقوق مردم احترام می‌گذارد؟ آیا دولتی که به دیگران در عدم رعایت حقوق مخالفان اعتراض دارد و یا دیگران را به دلیل عدم پای بندی به دموکراسی محکوم می‌کند، ایا در برابر ملت خویش رو سفید است؟

دو گانگی در سیاست داخلی بین خودی و غیرخودی و تبعیض در حقوق آنان و نیز دو گانگی در سیاست داخلی و خارجی، نشانه راست نبودن ادعاهاست. هر وقت که دولتی بتواند بگوید که با مردم کشورهای دیگر مانند شهروندان خودم عمل می‌کنم و مردم کشور خودم نیز از همان حقوقی برخوردارند که برای دیگران مطالبه می‌کنم، سیاست به “راستی” رسیده است وگرنه شکلی از همان “تبعُّض فرعونی” در جریان است. آیا اعتراض ما به دولتمردان آمریکا جز این است؟\


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.