سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تصویر اپوزیسیون نجیب و مغضوب

چکیده :مجتبی نجفی خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران دیروز در سن هشتاد و پنج سالگی جان سپرد. شاید تصویر او در کنار شهید داریوش فروهر هنگام بدرقه جوانان این حزب به جبهه ماندگار ترین تصویری باشد که از او به یادگار مانده. اپوزیسیونی نجیب که به رغم طرد و انزوا و آزار دیدن هنگامه...


مجتبی نجفی

خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران دیروز در سن هشتاد و پنج سالگی جان سپرد. شاید تصویر او در کنار شهید داریوش فروهر هنگام بدرقه جوانان این حزب به جبهه ماندگار ترین تصویری باشد که از او به یادگار مانده. اپوزیسیونی نجیب که به رغم طرد و انزوا و آزار دیدن هنگامه هجوم دشمن به سرزمین مادری بین نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی و ایران تفاوت قائل میشود و به دفاع از مردم سرزمینش در برابر تعدی آشکار دشمن بعثی تردید نمیکند. تصویر او برای پاییز پنجاه و نه است و اعضای جوان حزب ملت در حال بدرقه به سوی جبهه نبرد هستند.

جمهوری اسلامی بدترین دشمنش را جریانهایی میدانست و میداند که مستقل و منتقد و عاری از رانت و فساد باشند. این گونه از مخالفین را با قدرت محدود و سرکوب میکند اما از اپوزیسیون وابسته رانتی استقبال میکند چون مساله دیگر استبداد-آزادی نمیشود، مساله “استبداد قدیم-جدید” میشود، “کدام سیستم رانتیر بهتر است” میشود، زیر” بلیط بیت یا کاخ سفید” میشود. برای همین جمهوری اسلامی اپوزیسیون مستقل را در نطفه خفه میکند. لازم باشد داریوش فروهر و پروانه فروهر را کاردآجین میکند. نیروهای سیاسی با گرایش ملی یا ملی مذهبی، مدنی صنفی، چپ-راست ملی، خلاصه هر گرایشی را که بر دو اصل توامان و راهنمای استقلال-آزادی تاکید کند به انواع مختلف محدود و مغضوب میکند تا به جای مساله استبداد-آزادی بگوید بین من و اپوزیسیون وابسته دست به انتخاب بزنید.

به همین دلیل است که میانه رو های مستقل ملی با گرایش دموکراسیخواهی باید سرکوب شوند و محفلی شوند. این آخری البته به معنای فقدان ضعف این گروهها نیست که خود جای بحث فراوان دارد اما مساله ای مهم در تدوین راهبرد جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان است: هر گونه توسعه اپوزیسیون ملی دموکرات که مستقل باشد و زیر بلیط حاکمیت و دولتهای خارجی نباشد باید سرکوب شود‌. تاریخ جمهوری اسلامی همین را نشان داده. یا با من یا در اردوگاه دشمن. مستقل معنا ندارد. این نبردی است که بین اپوزیسیون ملی و نظام حاکم جریان داشته و دارد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.