سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اگر مردم با مافیا همراهی می کردند شهر به مافیا واگذار می‌شد...

اگر مردم با مافیا همراهی می کردند شهر به مافیا واگذار می‌شد

چکیده :حیات سیاسی در حکومت خلاصه نمیشود که با باخت در انتخابات، شهر به مافیا واگذار شود. اگر مردم با مافیا همراهی می کردند می توانستیم بگوئیم که شهر به مافیا واگذار شد.آن وقت،حکومت می توانست هر کاری با شهر انجام دهد اما الان نمی...


محمد شفیعی

بر خلاف سخن جهانگیری که گفته بود نباید شهر را به مافیا واگذار کنیم،آرای اعتراضی (تحریمی و باطله ) که در آن پیام زندگی و مقاومت نهفته هست نشان می دهد که شهر نه در دست مافیا که همچنان در دست صاحبان واقعی اش یعنی مردم هست و مردم سخت از حریم و هویت شهر مراقبت می کنند.زمانه ای که شهر در دولت خلاصه و هضم و شهروندان نادیده گرفته می شدند و مرزبندی بین دو هویت جامعه و دولت ناممکن و همچون یونان باستان،جامعه سیاسی معرف و به معنی حضور توامان دولت و جامعه بود،گذشته است.عصر ما ،عصر مرزبندی های هویتی هست و مرزبندی بین شهر و دولت یکی از آنهاست که دائما تعامل،رقابت و نزاعی بین آنها جاری و ساریست.هر چند حکومت تماما به دست مافیا افتاد و در درون قلعه و حصار تاریک خود، روشنایی شهر را نمی بیند اما، شهر زنده و در دست مردم می باشد. زندگی در شهر جریان دارد و اگر حکومت بخواهد با دخالت هایش به حریمش تجاوز کند، صاحبان واقعی شهر یعنی مردم، مدافعش می شوند و البته تاکنون هم شده اند.در نزاع بین شهر و مافیای حکومت،مافیا بازنده هست.حیات سیاسی در حکومت خلاصه نمیشود که با باخت در انتخابات، شهر به مافیا واگذار شود. اگر مردم با مافیا همراهی می کردند می توانستیم بگوئیم که شهر به مافیا واگذار شد.آن وقت،حکومت می توانست هر کاری با شهر انجام دهد اما الان نمی تواند.

*تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.