سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نتیجه ناخواسته‌ی کنش طرفداران همتی، تضعیف اصلاح‌طلبی و تقویت براندازی است...

نتیجه ناخواسته‌ی کنش طرفداران همتی، تضعیف اصلاح‌طلبی و تقویت براندازی است

چکیده :هر نیرویی که در پیروزی فرضی همتی مشارکت کرده باشد، نیرو و توان خود را بدلیل شکست دولت بیشتر از کف خواهد داد. در نتیجه بعد از پایان دولت همتی، میزان تأثیر اصلاح‌طلبان کمتر خواهد شد....


امین بزرگیان

شکست دولت فرضی عبدالناصر همتی قطعی است. دولت پنهان یا همان کابینه‌ای که قدرت واقعی را در اختیار دارد او را شکست خواهد داد. حیات دولت پنهان در همه جای دنیا منوط به شکست دولت نمایندگی است.

هر نیرویی که در پیروزی فرضی همتی مشارکت کرده باشد، نیرو و توان خود را بدلیل شکست دولت بیشتر از کف خواهد داد. در نتیجه بعد از پایان دولت همتی، میزان تأثیر اصلاح‌طلبان کمتر خواهد شد.

روشن است که چگونه طرفداران همتی در صورت پیروزی او تسهیلگران براندازی خواهند بود. به عبارت دیگر، نتیجه ناخواسته‌ی کنش آنها تضعیف اصلاح‌طلبی و تقویت براندازی خواهد بود.

سقوط یک نظام لحظه‌ی پایان کار اصلاح‌طلبان خواهد بود. لحظه‌ای که من نامش را لحظه «شاپور بختیار» می‌نامم.
این همکاری بین حامیان اصلاح‌طلب همتی و ایده براندازی موضوع قابل توجهی است که نادیده گرفته می‌شود.

*تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.