سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اگر راست می گفتند که اجازه سلاخی جمهور را با تیغ تیز شورای نگهبان نمی دادند...

اگر راست می گفتند که اجازه سلاخی جمهور را با تیغ تیز شورای نگهبان نمی دادند

چکیده :نکته مهم در اینست که آنان از انزجار و نفرت مردم از خود به خوبی آگاه اند و نیک می دانند که هر چه بگویند،مردم عکس آن عمل می کنند.به همین دلیل در همین شرایط مهندسی شده که از آن نیز هراس دارند،فریبکارانه التماس می کنند تا مردم عکسش را عمل کنند...


محمد شفیعی

مداحان و واعظان ، رای دهی را به ظهور و انتظار امام زمان وصل کرده اند و عدم شرکت را موجب شادی دشمنانی همچون اسرائیل،عربستان و آمریکا می دانند هر چند،اگر اکثر مردم شرکت کنند و انتخابی غیر از گزینه آقایان را داشته باشند ،باز هم متهم به دشمن شادکن میشوند. اما دسته دیگر،رای ندادن را در حکم گناه کبیره اعلام می کند ولی کاری به مقدمه چینان گناه کبیره ،این زلیخاهای زمان اما زشت روی، ندارند.

همه این موضع گیری ها در ظاهر نوعی التماس برای رای دهی و افزایش مشارکت می باشند اما در حقیقت، خواسته و مطالبه وارونه ای را نیز از آن میتوان استنباط کرد.آنان اگر راست می گفتند که اجازه سلاخی جمهور را با تیغ تیز شورای نگهبان نمی دادند. نکته مهم در اینست که آنان از انزجار و نفرت مردم از خود به خوبی آگاه اند و نیک می دانند که هر چه بگویند،مردم عکس آن عمل می کنند.به همین دلیل در همین شرایط مهندسی شده که از آن نیز هراس دارند،فریبکارانه التماس می کنند تا مردم عکسش را عمل کنند .اظهارات سید احمد خاتمی که رای به هر کاندیدایی برابر با رای به نظام اعلان کرد را نیز اینگونه باید نگریست که میخواهد نفرت و عصبانیت مردم را برانگیزاند و به آنان بگوید امید هیچ تغییری را در سرنپرورانند به این امید و هدف که مردم عکسش عمل کنند.اما اگر احیانا عکسش را عمل نکنند چه میشود؟هیچ ،فقط طرف حسابشان حسن عباسی ، سعید قاسمی و امثالهم میشوند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.