سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بیمه جامعه از انقلاب، اصلاحات ساختاری است...

بیمه جامعه از انقلاب، اصلاحات ساختاری است

چکیده :اصلاحات فرآیندی درونی است، هنگامی که زمامداران و دولت مردان،با دگرگونی های اجتماعی و سیاسی، نیازهای جدید و مطالبات مردم روبرو می شوند، تغییراتی در قانون و نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پدید می آورند.اصلاحات همواره در داخل نظام سیاسی حاکم پدید می آید تا ناهماهنگی های به وجود آمده را هماهنگ با خواسته مردم و شهروندان بوجود...


کلمه – حسن ماکیانی

اصلاح بر خلاف انقلاب پدیده ای خشونت آمیز نیست و اصلاحات در واقع جامعه را بیمه می کند،تا از گزند انقلاب در امان بماند. اصلاحات نوعی بازسازی ستون ها و سقف بنای سیاسی با شناژهای مقاوم در برابر گسل های سیاسی و گسست های اجتماعی و یک نوع مرمت و مهندسی سیالی در ارکان نظام های حکومتی است،تا بقای رژیم های سیاسی مدت دار شوند.

اصلاحات فرآیندی درونی است، هنگامی که زمامداران و دولت مردان،با دگرگونی های اجتماعی و سیاسی،نیازهای جدید و مطالبات مردم روبرو می شوند،تغییراتی در قانون و نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پدید می آورند.اصلاحات همواره در داخل نظام سیاسی حاکم پدید می آید تا ناهماهنگی های به وجود آمده را هماهنگ با خواسته مردم و شهروندان بوجود آورد.

اصلاحات ساختاری؛بهترین شیوه و کم هزینه ترین روش برای ساماندهی حاکمیت سیاسی آشفته و نابسامانی است که در بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی به سر می برند.

اصلاحات در واقع روشی مسالمت آمیز ، بدون خون ریزی و به دنبال راهکاری آرام برای رسیدن به اهداف مورد نظر است.

اما اگر یک حاکمیت سیاسی به شیوه ی اصلاحات از «درون» وضع خود را بهبود نبخشد و سامان ندهد و در این راه با جزم گرایی، واقعیت گریزی، …..وبا درنگ های نا به جا و انفعال، زمان را از دست بدهد،آن گاه ممکن است با چالشی سهمگین،ویرانگر، همه گیر و براندازانه انقلاب مواجه گردد.

از نظر کانت،اصلاح واقعی شیوه ی تفکر،هرگز از انقلاب ها بر نمی آید ایشان معتقد است که:ممکن است انقلاب به یک حکومت خودکامه ی فردی و به ستم آزمندانه یا قدرت طلبانه پایان بخشد،اما اصلاح واقعی شیوه ی تفکر،هرگز از انقلاب بر نمی آید.بر عکس،به جای داوری های تعصب آمیز کهنه،رشته ای از داوری های تعصب آمیز تازه، در گردن توده های اندیشه باخته می افکند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.