سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

انتخابات اخلاقی!

چکیده :بر پایه قوانین موجود، نظام انتخاباتی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، تنها در دو اصل برابری و پنهانی بودن با این شرایط انطباق دارد. با توجه به محدودیت ها وشرایط مقرر برای تعیین صلاحیت افراد، همگانی بودن با مانع روبرو است. نظارت استصوابی نیز همزمان مانع از همگانی و مستقیم بودن است، زیرا تنها به کسانی می توان رای داد که در مرحله قبل از سوی شورای نگهبان تایید و در واقع انتخاب شده اند....


سیدعلی میرموسوی

به تازگی رییس جمهور محترم از اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات اخلاقی سخن گفته و آن را در گرو تنوع نامزدها و حضور همه جناح ها و احزاب دانسته است. سخنی است ارزشمند و ستودنی، اما به نظر می رسد هنگامی می توان به طور جدی از انتخابات اخلاقی سخن گفت که شرایط امکان آن فراهم باشد. یکی از مهم ترین این شرایط حق رای دموکراتیک است که در قوانین موجود هنوز شناسایی نشده است.

بر اساس بند سوم ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر« اراده مردم می بایست اساس اقتدار حکومت باشد؛ این اراده باید در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعلام شود که باید از راه انتخابات فراگیر و برابر و با رای گیری مخفی یا از راهی مشابه برگزار شود که آزادی رای را تضمین کند.» برپایه این اصل در نظام های دموکراتیک «حق رای باید همگانی، مساوی، مخفی و مستقیم باشد.»

همگانی یعنی همه شهروندان بدون توجه به هر نوع ویژگی تمایز بخش همچون جنسیت، نژاد، زبان، مذهب، درآمد، دارایی، طبقه، تحصیلات، یا باورها سیاسی،حق رای دادن و انتخاب شدن داشته باشند. مساوی به معنای برابر و یکسان بودن ارزش همه آرا است. مخفی یعنی شخصی دیگر نمی تواند از چگونگی رای دادن فرد با خبر شود. در نهایت مستقیم، یعنی انتخاب افراد از سوی خود رای دهندگان صورت می گیرد و گروه های واسطه نمی توانند بدون توجه به آرای ایشان دست به انتخاب بزنند.

بر پایه قوانین موجود، نظام انتخاباتی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، تنها در دو اصل برابری و پنهانی بودن با این شرایط انطباق دارد. با توجه به محدودیت ها وشرایط مقرر برای تعیین صلاحیت افراد، همگانی بودن با مانع روبرو است. نظارت استصوابی نیز همزمان مانع از همگانی و مستقیم بودن است، زیرا تنها به کسانی می توان رای داد که در مرحله قبل از سوی شورای نگهبان تایید و در واقع انتخاب شده اند.

اخلاقی شدن افزون بر این، نیازمند نظامی انتخاباتی است که به تحقق ارزش هایی همچون نفی تبعیض، عدالت و آزادی کمک کند و مانع از ستم و خودکامگی شود. در این راستا انتخابات باید آزاد، رقابتی، منصفانه، فراگیر و از هر نوع دست کاری مصون باشد. چنین انتخاباتی آرمانی است که هنوز تا تحقق آن فاصله زیادی وجود دارد و بدون فراهم کردن مقدمات آن سخن از اخلاقی بودن آن به نظر گزاف می رسد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.