سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فلسطین، سربلند در جهان میان‌مایگان...

فلسطین، سربلند در جهان میان‌مایگان

چکیده :فلسطینِ تنها اما، شجاع، صادق، سربلند و انسان، به رویایش می‌اندیشد، بی هیچ محاسبه خطر می‌کند، به میدان می‌زند و واقعیت را می‌سازد، قدرت می‌آفریند و رویایش را محقق می‌کند، معنا می‌آفریند و رستگار می‌شود، جهان را بهت‌زده می‌کند و روسیاهی را برای همه آنهایی باقی می‌گذارد که نزاع ملت‌های خاورمیانه با اسراییل اشغال‌گر و استعمارگران حامی‌اش را به نزاع شیعه و سنی بدل کردند و فجایعی چون انفجار مدرسه کابل...


آرمان ذاکری

فلسطین این روزها به جهان درس سربلندی می‌دهد، درس انسانیت و رستگار شدن… نه وعده رستگار شدن، خودِ رستگار شدن، رستگاری جمعی، در جهانی میان‌مایه و حقیر، به همه آنها که به وضع موجود خو کرده‌اند، به همه آنها که مدام از توازن قوا حرف می‌زنند، از رئال پولیتیک و انتخاب بین بد و بدتر، لجن و لجن‌تر، کثافت و کثافت‌تر و همین‌طور به بازی‌ای ادامه می‌دهند که انتها ندارد…

به همه هویت‌هایی که «ما»ی خود را جایی جدا از «ما»ی انسانی ساختند و به نام هویت، – هر هویتی- به انسانیتِ جهانشمول «نه» گفتند. به همه آنها که به هر کثافتی چنگ زده و می‌زنند تا «قدرت»، را به هر قیمتی چند روزی بیشتر مال خود کنند… با هر حقه و کلک… در جهانی همه دروغ… همه ریا… و همه شرارت… در جهان میان‌مایگان… به همه آنها که به کلمات، به نام‌ها، به نشانه‌ها خیانت کردند….

فلسطینِ تنها اما، شجاع، صادق، سربلند و انسان، به رویایش می‌اندیشد، بی هیچ محاسبه خطر می‌کند، به میدان می‌زند و واقعیت را می‌سازد، قدرت می‌آفریند و رویایش را محقق می‌کند، معنا می‌آفریند و رستگار می‌شود، جهان را بهت‌زده می‌کند و روسیاهی را برای همه آنهایی باقی می‌گذارد که نزاع ملت‌های خاورمیانه با اسراییل اشغال‌گر و استعمارگران حامی‌اش را به نزاع شیعه و سنی بدل کردند و فجایعی چون انفجار مدرسه کابل آفریدند.

برای همه آنهایی که قرار بود میراث‌دار «روشنگری» باشند و جز دهشت نیافریدند. برای همه خاموشان این یوم‌الحساب… این قیامتی که پیش روی مان برپاست …

فلسطین درست در همین لحظه، همین‌جا، بی‌پناه و تنها، آزاد و مغرور، به صحنه می‌آید و می‌آفریند و پیروز می‌شود و تمام… فلسطین همین‌جا رستگار شده است… چه رستگاری جمعی باشکوهی…

و مگر زندگی چیست جز لحظه سربلندی؟ و مگر رستگاری چیست جز لحظه باشکوه ایستادن بر بلندای غرور و تن ندادن به ذلت واقعیت.

فلسطین امروز سمبل وفاداری به نام‌هاست. احیاءکننده معنای همه کلماتی که به آنها خیانت شد، فلسطین آوای طبل طوفانی است که برای سالها از نوا افتاده بوده است، کاش چشمه شعله‌ورش، این‌بار آتش در همه خفتگان خاورمیانه افکند.

فلسطین امروز، بامعناترین جایی است که می‌توان در آن حضور داشت و زندگی را تجربه کرد، در دورترین نقطه از ما، برای تجربه کردنش باید واقع‌بین باشیم و ناممکن را طلب کنیم…

جاویدان صدای فلسطین است، صدای شهدا، صدای کودکان، صدای محمود درویش و ادوارد سعید… علی هذه الارض ما یستحق الحیاه…/ راهبرد


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.