سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ابتذال انتخابات

چکیده : همانگونه که "سارتر "آزادی را در چالش و تقابل با ساختار ها ،سیستم ها و شرایطی تعریف می کند که در آن انسان دست به پرسشگری ، تفکر و انتخاب میزند، نه در آرامش وامنیت ظاهری...


سلمان موسوی

در مسیر تاریخ سیاسی جوامع، انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت خود یکی از دستاوردهای مهم بشر در ساحت اجتماعی و آزادی های مدنی است، اما شرکت در انتخابات صرفا به معنای آزادی و داشتن حق انتخاب نیست،
گاهی شرایط به نحوی پیش می‌رود که انتخابات به یک عادت و تکرار بی پرسش مبدل و به ابتذال کشیده می‌شود.
و اینجاست که میتوان گفت عدم انتخاب و شرکت نکردن در انتخابات سیمای دیگری از آزادی است.
جامعه ای که بر ابتذال پشت میکند، دست به انتخابی همراه با پرسش و تفکر زده، و این عدم مداخله عین آزادی است.
همانگونه که “سارتر “آزادی را در چالش و تقابل با ساختار ها ،سیستم ها و شرایطی تعریف می کند که در آن انسان دست به پرسشگری ، تفکر و انتخاب میزند، نه در آرامش وامنیت ظاهری روزمره


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.