سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

امان از آه مظلوم

چکیده :امیرمومنان از عوامل سقوط حکومتها را مقدم داشتن امور فرعی بر مسائل اصلی میداند همان چیزی که در بودجه ریزی بوضوح دیده میشود...


شهاب الدین حائری شیرازی

بودجه کودکان کار ۱۴ میلیارد است و بودجه تولیدمحتوا در فضای مجازی ۳۰۰۰میلیارد تومان فقط در ردیف بودجه سیما.
از مصرف کنندگان این بودجه هزاران نفر فعال مجازی هستند که همتشان سرویس کردن دهان منتقد ومخالف گفتمان حاکم است ! بماند.
اما این حدیث را بیادتان میاورم که نگاه مظلومانه مردم، خدا را از آسمان به زمین میاورد !
آه فقرا وبیچارگان زندگی شما را سیاه خواهد نمود که چنین در بیت المال تصرف میکنید ِ
امیرمومنان از عوامل سقوط حکومتها را مقدم داشتن امور فرعی بر مسائل اصلی میداند همان چیزی که در بودجه ریزی بوضوح دیده میشود .

پ ن :تصویر خبرگزاری مهر است که پس از اعتراض به افزایش دوبرابری بودجه فضای مجازی سیما، مصاحبه سخنگوی کمیسیون تلفیق را منتشر کرده که میگوید همه سه هزار میلیارد تومان که جهت تولید محتوی برای فضای مجازی اختصاص داده شده به سیما اختصاص ندارد به ۲۷ دستگاه میرسد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.