سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مانده‌ایم در این فضا چه کنیم؟ (بخش دوم)...

مانده‌ایم در این فضا چه کنیم؟ (بخش دوم)

چکیده :آن از شهردار سابق و مطلوبتان در تهران که حالا در مجلس رقم بودجه جعل میکند و معاونش اکنون به جرم غارت نجومی زندانی است، و آن هم شهردار دوره قبل مشهد که پروژۀ ۸۰۰ میلیاردی را به سه هزار رسانده بود و باز هل من مزید میزد. مگر مدیران مثلاً ملتزم شما چه گلی بر سر قانون و دین و آئین و ولایت زدند، جز ایجاد آوار بلبشو و کسر بودجۀ چند هزار میلیاردی؟ آیا بی کفایتی و غارت، ملاک سنجش شما از راه دور...


ناصر آملی

سیلی زدن به بچۀ مردم فضیلت است
ساختن و تمیزی شهر و کشور، رذیلت؟!

… در همین مشهد، از ۱۵ عضو شورای شهر که با لیست اصلاحی در شورا هستند و بهترین دوران را در کار شورا و مدیریت شهری رقم زده اند، ۶ نفر بار دیگر ثبت نام کردند و از همین شش نیز، فقط سه نفر تایید صلاحیت شدند!
حالا دل و دماغ میماند برای کسی؟

پس از برآمدن اخبار از رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان توسط هیاتهای اجرایی، چیزی نوشتم و اعتراض کردم. حضرات چند بار معترضانه زنگ زدند که حالا که نوشتی بیا و اسامی کسانی را بگو که ادعا کرده ای به آنها زنگ زده شده که بیایید انصراف بدهید و …

بسیار خوب: اسم میخواستید؟
بفرمایید: معاون خوشفکر و کارآمد فرمانداری مشهد که کورۀ کار و سلامت و شفقت است، یک؛ استاد جانباز دانشگاه فردوسی که در دانش و بینش و پاکی کم نظیر است، دو؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجۀ شورای شهر که حتی نتوانستید یک نقطۀ تیره در کار و مدیریت و سلامت او پیدا کنید، سه؛ و …

عدم احراز التزام هم شد دلیل؟!
خط کش لیزری التزام شناسی اختراع کرده اید که میتواند روح و روان و انگیزه و ایدۀ بنی بشر را کاوش کند؟
به شما چه مربوط است که انگیزه و ایدۀ مردم را شخم بزنید؟

مگر در قانون اساسی داریم که شما مأمور به تفتیش عقایدید، و مردم ملزم به اعترافات انکیزیسیونی!؟

نامزد در فرم ثبت نام مینویسد که من ملتزم به حدود قانونی ام؛ شما از کجا عدم التزام او را احراز میکنید؟
نکند جن گیر دولت معجزه تان، ترمومتر سنجش باور از راه دور را به دست شما داده و ما بی خبریم؟

بعلاوه، مردم میخواهند عده ای را مامور کنند شهرشان را تمیز کنند و آبادانی بیاورند و بر بودجه ای که از جیب خود میدهند و به شما مربوط نیست، نظارت. به شما چه مربوط که در قطعی ترین امور ویژۀ خود مردم دست میبرید و به آنها امر میکنید پول خود را چگونه هزینه کنند؟

آن از شهردار سابق و مطلوبتان در تهران که حالا در مجلس رقم بودجه جعل میکند و معاونش اکنون به جرم غارت نجومی زندانی است، و آن هم شهردار دوره قبل مشهد که پروژۀ ۸۰۰ میلیاردی را به سه هزار رسانده بود و باز هل من مزید میزد. مگر مدیران مثلاً ملتزم شما چه گلی بر سر قانون و دین و آئین و ولایت زدند، جز ایجاد آوار بلبشو و کسر بودجۀ چند هزار میلیاردی؟ آیا بی کفایتی و غارت، ملاک سنجش شما از راه دور است؟
آیا مردم مشهد و بقیه کشور حق داشتن شهر و بودجۀ تمیز و آرامش ندارند؟

بعد میگویند بروید و پر شور در انتخابات شرکت کنید!
شور و انگیزه مگر میگذارید برای مردم در این وانفسای تحریم و کرونا، و قوز بالای قوز هر دو: رد صلاحیتهای زرهی؟!

و هکذا ریاست جمهوری:
وقتی با نامزدهای شورای شهرها چنین میکنید، با نامزدهای ریاست جمهوری چه خواهید کرد؟

بودجۀ کشور را غارت میکنند، سکوت میکنید؛ بعد گریبان استاد اقتصاد دانشگاه را که میخواهد در نوکری مردم بودجه برای مدیریت شهرش بنویسد و نگذارد اموال مردم به جیب امثال صدا و سیما برای راه انداختن فضای مجازی(!) برود، میگیرید که التزام تو را کشف و شهود و احراز نکرده ایم!؟

نظارت ارزشی؟! یا فضیلت کشی؟

زدن در گوش بچۀ مردم فضیلت و صلاحیت است، خدمت به ساختن و نظافت شهر، رذیلت و عدم صلاحیت؟

واقعا مانده ایم در این فضا چه کنیم!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.