سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سپاه با توجیه امنیت ملی به تنهایی فرصت ملی فرودگاه امام را نابود کرد...

سپاه با توجیه امنیت ملی به تنهایی فرصت ملی فرودگاه امام را نابود کرد

چکیده :عملیات خطرناک سپاه در مراسم افتتاح فرودگاه امام خمینی برای جلوگیری از فعالیت شرکت ترک طرف قرارداد فرودگاه و بستن باند و تیراندازی به اولین هواپیمای ورودی خارجی به فرودگاه، تا اینجا به مدت ۱۶ سال راه توسعه فرودگاه امام را بسته و فرودگاه امام را به یک فرودگاه درجه ۳ یا حتی ۴ منطقه بدل کرده است و راه دسترسی ایران به یکی از ساده ترین درآمدهای ترانزیتی کشور را بسته است و ایران را برای همیشه از بخشی از این فرصت محروم کرده...


محسن امین‌زاده*

توسعه ملی نیاز به یک دیپلماسی مقتدرانه دارد و دیپلماسی مقتدرانه نیازمند رفع موانع سیاست خارجی و بازگشت همه سیاست خارجی به وزارت امور خارجه است. متاسفانه از سال ۱۳۸۴ بخش بزرگی از سیاست خارجی از وزارت امور خارجه خارج شده و در منطقه توسط سپاه اداره می شود و تا هنگامیکه وزارت خارجه جایگاه درست خود را بدست نیاورد قادر نیست که به درستی به وظیفه کمک به توسعه ملی عمل کند.

یعنی اگر مجلس محترم واقعا دغدغه کمک به توسعه ملی از طریق سیاست خارجی و دیپلماسی دارد باید بخش های تصرف شده سیاست خارجی به ویژه در منطقه را از سپاه و نهادهای امنیتی پس بگیرد و به وزارت امور خارجه برگرداند

عملیات خطرناک سپاه در مراسم افتتاح فرودگاه امام خمینی برای جلوگیری از فعالیت شرکت ترک طرف قرارداد فرودگاه و بستن باند و تیراندازی به اولین هواپیمای ورودی خارجی به فرودگاه، تا اینجا به مدت ۱۶ سال راه توسعه فرودگاه امام را بسته و فرودگاه امام را به یک فرودگاه درجه ۳ یا حتی ۴ منطقه بدل کرده است و راه دسترسی ایران به یکی از ساده ترین درآمدهای ترانزیتی کشور را بسته است و ایران را برای همیشه از بخشی از این فرصت محروم کرده است.

من معاون مسئول سیاست خارجی حوزه مربوط بودم و تمام توانم را برای تقویت و توسعه فرودگاه امام در همکاری با وزارت راه بکار گرفته بودم. ما و وزارت راه بدون نیاز به ساختار اقتصادی دیگری در وزارت امور خارجه موفق شده بودیم که فرصت بسیار بزرگی برای کشور فراهم کنیم. اما سپاه با توجیه امنیت ملی به تنهایی بخش اصلی این فرصت ملی را نابود کرد.

در حال حاضر غالب سیاست خارجی منطقه ای ایران اصلا در اختیار وزارت امور خارجه نیست. مدیریت و برنامه ریزی آن از وزارت امور خارجه غالبا به سپاه منتقل شده است و بکلی هویت سیاست خارجی مقتدرانه خود را از دست داده است. کافی است که مجلس همت کند و سیاست خارجی را به وزارت امور خارجه باز گرداند.

مسلما اجرای درست سیاست خارجی به سرعت مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی را هموار خواهد کرد. نیازی به تغییر نگاه و تغییر نام و ایجاد نهاد اقتصادی در وزارت خارجه هم نیست. وجه نگران کننده این اظهارات این است که با چنین نگاهی، این بار با این توجیه، بخش بیشتری از ماموریت های اصلی وزارت امور خارجه در ذیل ادعای اقتدار نظامی و امنیت مسلح، از وزارت امور خارجه به سپاه و سایر نهادهای غیر مرتبط منتقل شود. بدیهی است که در این صورت وزارت خارجه بیشتر فلج خواهد شد و قطعا در ایجاد گشایش برای توسعه ملی ایران ناتوان تر خواهد شد.

* معاون وزیر خارجه دولت اصلاحات


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.