سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » آزادی عبارت است از اینکه: فرد، تابع اراده هیچ انسان یا گروهی نباشد...

آزادی عبارت است از اینکه: فرد، تابع اراده هیچ انسان یا گروهی نباشد

چکیده :امر آزادی عبارت است از اینکه فرد، تابع اراده هیچ انسان یا گروهی نباشد که این خود نشانه تمایز یک برده از یک انسان آزاد است.نشانه تمایز یک برده از یک انسان آزاد تقریبا می توان گفت عدم وابستگی به اراده فرد دیگر است.اگر در جامعه ای هیچ اراده ای جز اراده تحریف کنندگان و استثمار کنندگان آزادی نباشد،در آنجا چیزی به نام آزادی وجود نخواهد...


کلمه – حسن ماکیانی

فریدریش فون هایک در کتاب در سنگر آزادی معتقد است :این ادعا نبایستی از هیچ شخص یا گروهی پذیرفته گردد که حق دارد تعیین کند مردم باید چه فکر کنند و به چه معتقد باشند؛ این امر آشفته فکری کامل است که تصور شود چون مردم در یک قسم مثلا نظامی از کسی پیروی می کنند، پس تفاوت ندارد اگر همه دنباله روی یک چیز یا یک نفر باشند،و کسی که بگوید آزادی اندیشه بی ارزش است یعنی استقلال فکری معنا ندارد،و از ارزش آزادی غافل است.برای اینکه آزادی اندیشه بتواند در مقام محرک اول پیشرفت عقلی و فکری ایفای نقش کند، اساس این است که کسانی باشد که در باره هر آرمان یا اندیشه ای به بحث و استدلال بپردازند و بیاندیشند و بنویسند ولی دگر اندیشی سرکوب نشود، تا بتوانند که اندیشه حاکم بر روزگاران خویش را به پرسش بگیرند و اندیشه های جدید را به بوته آزمون استدلال و تبلیغ بگذارند.

امر آزادی عبارت است از اینکه فرد، تابع اراده هیچ انسان یا گروهی نباشد که این خود نشانه تمایز یک برده از یک انسان آزاد است.نشانه تمایز یک برده از یک انسان آزاد تقریبا می توان گفت عدم وابستگی به اراده فرد دیگر است.اگر در جامعه ای هیچ اراده ای جز اراده تحریف کنندگان و استثمار کنندگان آزادی نباشد،در آنجا چیزی به نام آزادی وجود نخواهد داشت.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.