شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» پس از خاقان چین اکنون نوبت ایوان مخوف است

یکشنبه, ۲۲ فروردین, ۱۴۰۰

چکیده : در باب تکرار تاریخ بلاخیز ایران، تکرار روزگاران تنزل و چگونگی انحطاط در احوال ملک دارا (که چون شد سر تاج دارا نهان , به اسکندر افتاد ملک جهان) حکیم خردمند نظامی یکی از علل را چنین برشمرده است:


محمد کوراوند

گویند سخنگوی تزار فرموده است که ایران سریعا کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین را تصویب کند.

ترجمه ی دستور فوق:
“حالا که چین از جنوب وارد شد و عهدی چنین بست و صلاح ندانست مردم ایران از مفاد آن آگاه شوند ما نیز چون قدیم از شمال وارد می شویم و لازم هم نیست مردم از حقوق چند درصدی ایران از دریای کاسپین چیزی بدانند. البته حق شنا کردن در سواحل شمال کماکان پابرجاست.”

پی نوشت:
در باب تکرار تاریخ بلاخیز ایران، تکرار روزگاران تنزل و چگونگی انحطاط در احوال ملک دارا (که چون شد سر تاج دارا نهان , به اسکندر افتاد ملک جهان) حکیم خردمند نظامی یکی از علل را چنین برشمرده است:

به پیرایه سر گنبد لاجورد
به ضحاک و جمشید ببین تا چه کرد

جهان پادشا چون شود دیر سال
پرستنده را زو بگیرد ملال

از این روی کیخسرو و کیقباد
به پیری ز شاهی نکردند یاد

جهان بر دگر شاه بگذاشتند
ره کوه البرز برداشتند…

*خواندن کامل این شعر بلند توصیه می گردد