سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

احمد توکلی و وضع خراب مردم!

چکیده :حکومتی که هر موضوع متعارف و معمول و روزمره و پیش پا افتاده‌ای را به عنوان "اصول اساسی" حکومتداری معرفی می‌کند و بعد آنها را به عنوان جزم‌های تغییرناپذیر یا تابوهای مقدس، به خوردِ حامیان خود می‌دهد، کاملاً طبیعی است که برای تداوم و بقای خود، دوره به دور مجبور شود آنها را با هزار نوع توجیه و سرافکندگی زیر پا...


احمد زیدآبادی

احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: “پیش‌فرض ما این است که آیا پیوستن به FATF در بهبود اوضاع تاثیرگذار است یا خیر؟ به‌ نظر می‌رسد وضعیت مردم آنقدر خراب است که حکومت ملزم است حتی احکام اولیه و اصول اساسی را زیرپا بگذارد و به مردم کمک کند و این پیش‌فرض من است، چراکه اگر حکومت این کار را نکند ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید شود.”

به نظر من مشکل در همان نوعِ تعریفِ احکام و اصول اساسی است که حکومت مبنای زمامداری خود قرار داده است! احکام و اصولِ اولیه‌ای که هر از چند گاهی به قول آقای توکلی “برای کمک به مردم” باید “زیر پا گذاشته شوند” طبعاً شباهتی به احکام و اصولِ اولیۀ نظریه‌های تأسیس ملت – دولت‌های مدرن ندارند و از همین رو، نمی‌توانند با امر سیاست به عنوان پدیده‌ای ذاتاً منعطف و سیال و متغّیر، نسبت درست و منطقی برقرار کنند.

حکومتی که هر موضوع متعارف و معمول و روزمره و پیش پا افتاده‌ای را به عنوان “اصول اساسی” حکومتداری معرفی می‌کند و بعد آنها را به عنوان جزم‌های تغییرناپذیر یا تابوهای مقدس، به خوردِ حامیان خود می‌دهد، کاملاً طبیعی است که برای تداوم و بقای خود، دوره به دور مجبور شود آنها را با هزار نوع توجیه و سرافکندگی زیر پا بگذارد چرا که در غیر این صورت، بنا با تعبیر آقای توکلی “وضع مردم آنقدر خراب می‌شود که ممکن است اتفاقی رقم بخورد که نباید شود!”


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.