شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» چرا نه به جمهوری اسلامی؟

سه شنبه, ۱۷ فروردین, ۱۴۰۰

چکیده : علی القاعده وقتی مردم وضعیت مملکت در شاخص های مختلف را می بینند دود از سرشان بالا میرود که ۴۲ سال قبل کشورهای منطقه و دیگران کجا بودند و الان کجا هستند؟ (بدون هیچگونه ادعا و درشتگویی و پرداخت هزینه‌های گزاف مادی و معنوی) و ما در مقایسه با آنان کجا بودیم و امروز کجائیم؟


اکبر دانش سرارودی

در این روزهای منتهی به «۱۲ فروردین» شاهد کمپینی تحت عنوان نه به نظام جمهوری اسلامی بودیم
عجیب نیست که عدّه ای ضدانقلاب پیشقراول چنین حرکتی باشند

لکن اینکه «این ندا» توسط چه تعداد از جمعیت بالغ این ملت شنیده و حتی قلباً همراهی ‌شود مسأله بسیار مهمی است که علی‌القاعده نباید مورد بی توجهی قرار گیرد

«جمهوری اسلامی» قرار بود هم «ضامن جمهوریت» و چرخش نخبگان و پاسخگو کردن مدیران کشور باشد و حرف اول آخرِ جهتگیری ها را رأی و نظر مردم بزند!

و هم ضامن «اسلامیّت» و نورانیتِ معنوی و اخلاقی کشور شده و هر زشتی و مفسده ای که با تعالیم خداوندی ناسازگار است را از تمام مجاری ریز و درشت نظام دور نماید و صحبت‌ها و سَمت گیریهای مسئولینِ امور، چنان فضایی از شور و امید بوجود آورده بود که در اولین سرود رسمی جمهوری اسلامی نیز آمد که: «شد جمهوری اسلامی به پا که همین دین دهد هم دنیا به ما»
و این دقیقاً همان معنایی بود که در سخنان مسئولین انقلاب نیز با الفاظ مختلف مرتباً تکرار میشد که اگر جمهوری اسلامی برقرارشود در هر دو بُعد مادی و فرهنگی چنان الگویی ارائه می‌دهیم که همه مشتاق به تجربهٔ آن شوند

امروز بیش از چهار دهه از آن حرف‌ها و وعده های قشنگ گذشته و موسم ارزیابی عمکلرد جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفِ پیشرفت و توسعه کشور، آنهم در مقایسه با سایرینی فرارسیده که چنین انقلابی نداشته‌اند

علی القاعده وقتی مردم وضعیت مملکت در شاخص های مختلف را می بینند دود از سرشان بالا میرود که ۴۲ سال قبل کشورهای منطقه و دیگران کجا بودند و الان کجا هستند؟ (بدون هیچگونه ادعا و درشتگویی و پرداخت هزینه‌های گزاف مادی و معنوی) و ما در مقایسه با آنان کجا بودیم و امروز کجائیم؟

در بُعد اخلاقی و اسلامی نیز نه تنها متخلّق و اسلامی تر از گذشته نشده‌ایم که فقط با «حجاب اجباری» و بسته شدن «ظاهری فاحشه خانه های شناسنامه دار» و حذف ظاهری «مشروب فروشی» های استانداردِ تحت نظارت! (دقت کنید فقط حذف ظاهری با هزاران کشته و مصدوم سرو مشروبات الکی دست ساز و تقلبی)
خواسته‌ایم اَدای اسلامی شدن درآوریم و با ریاکاری و ظاهرسازی و مدّاح محوری و مناسک گرایی های قشریِ عمدتاً خرافی و غیرسازنده ، مواردی را بُلد نموده و روی آنها پافشاری کرده ایم که اولاً پیشه کردن چنین مسیر غیرکارشناسیِ آسیب زا ، جای ان قلت های بسیار دارد
ثانیاً اینگونه «ظاهرسازیها» فقط پوششی بوده برای تأمین ژست های اسلام خواهی ما ، نه اسلامی کردن کشور!
(در صفحه ۲۸ فایل pdf «مگر مردم چه می خواهند که بر نمی تابید؟» بحث میزان تحقق «جمهوریت» و «اسلامیت نظام» را مشروحاً باز کرده ام)

بهرحال نسلهای امروزی دیگر به اسم و عنوان و شعار و ژست ها نگاه نمی کنند
اکثر مردم «حقیقت حال جامعه و مسئولین» را میوه و محصول قابل ارزیابی ملموسی میدانند که با همه وجود احساس و درْکش میکنند
لذا دیگر نه تنها «سخن درمانی» سودی ندارد که اتفاقاً تعارض شعارها و حرف و عملِ حاکمان ، یکی از علل مهم فاصله گیری و نفرت مردم از ایشان است

پس بزرگترین و موفق ترین ضد انقلاب در تغییر نگرش اکثریتی که امروزه به بشدت مغبون و دلگیر شده اند
عدم شفافیت ، دروغ و فریب کاری مسئولینی است که با سیاستگذاری های نادرست ، سوءمدیریت و عملکرد غلط! ، استانداردهای دوگانه و کرگوشی و ناشنوایی مطلق! کشور، انقلاب ، مکتب و مردم را به ذلت و بیچارگی کشیده و اسیر نموده اند

لذا از آنجایی که تنها راه «حفظ نظام» آسیب‌شناسی و بازنگری در راه غلط طی شده ای است که سبب عقب افتادگی کشور و «نارضایتی عمومی» گردیده
امیدواریم تا کاملاً دیر نشده دست از استبداد و لجبازی برداشته و با «اصلاحات ساختاری در قانون اساسی» ، روند خسارت بار موجود متوقف شود و الّا دعوای مردم بر سر اسم و عنوانها نیست و کاری به غین و قاف قصه ندارند

این مردم ، عدالت اجتماعی ، رفاه و توسعهٔ متوازن و همه جانبه ، جمهوریت و مردم سالاری واقعی ، ونهایتاً زندگی آرام و مناسبی می خواهند که شایسته آنند و الّا اسلام و مسلمانی را نیز فدا خواهید کرد.