سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ریاکاری

چکیده :جامعه سالم جامعه‌ای است که به چیزهایی مثل ریاکاری حساس است و آن را نقد می‌کند، و البته می‌دانیم که جامعه سالم از دل افرادی بیرون می‌آید که نه فقط ریاکاری، دورویی و دروغ را شر می‌دانند که بدان تا حد ممکن تن...


امین بزرگیان

اصرار بر مقصر دانستن مردم در مرگ خانم نامداری از یک فرایند پیچیده پیروی می‌کند.

فرد در مرحله اول و پس از تصعید دادن خشم‌اش از دورویی موجود در جامعه -و از جمله خودش- به یک نفر (در اینجا مرحوم نامداری) و در واقع تلاش برای تبرئه خود، در مرحله دوم و حذف حامل یگانه‌ی ریا به یاد می‌آورد که ریاکاری چیزی ورای فرد مورد نظر و حتی خودش، بلکه پدیده‌ای درون بافت ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، و وی یا فرد تازه درگذشته، تنها کارگزاری در آن هستند.

در این موقعیت است که امکان دارد جامعه تا حدی پیش برود که خود را در خودکشی سهیم بداند. این افراط روی دیگر همان تفریط و تقلیل اولیه است. بنظر می‌رسد یکی از دلایل همیشگی برخی از مرگ‌های خودخواسته‌، امید متوفی به جلب ترحم دیگران از طریق همین آگاهی است.

جامعه سالم جامعه‌ای است که به چیزهایی مثل ریاکاری حساس است و آن را نقد می‌کند، و البته می‌دانیم که جامعه سالم از دل افرادی بیرون می‌آید که نه فقط ریاکاری، دورویی و دروغ را شر می‌دانند که بدان تا حد ممکن تن نمی‌دهند.

اجزای خرد زندگی ما در محیط اجتماعی، خانوادگی و مجازی مالامال از ریاکاری و دورویی است. جهان بیرون از ما تزویر را طلب می‌کند. سکوت عملی و تن دادن به این نوع از الگوی رایج زندگی عملاً ما را در موقعیت تزویر و ریاکاری بزرگتری می‌تواند قرار دهد: وقتی که به ریاکاری یا تزویر کسی اعتراض می‌کنیم.

*تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.