سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ارزش انسان

چکیده :حکمرانی مطلوب ایجاب می کند برای رشد استعداد انسان ها و امکان همزیستی با جهان معاصر تأمین آزادی شهروندان و حقوق انسانی آن ما در اولویت قرار بگیرد. نظام سیاسی و حاکمیت ناگزیر است به آزادی برگردد به حق تعیین سرنوشت برگردد به رفراندوم برگردد به حکمرانی بهتر...


اسداله شمائی

اگر ارزش اعداد را از آن ها بگیریم و ارزش صفر به آن ها بدهیم چه اتفاقی می افتد؟
اعداد کارکرد خود را از دست می دهند.همه اعمال و ضرایب و جا به جایی ها به یک نتیجهٔ ثابت ختم می شود:صفر
۵۴۳۲+۶۷۵۷=۰
۸۸۴۵×۶۵=۰
۶۵۴۳-۳۲۴۵=۰
………..
در جوامع استبدادی دقیقاً همین اتفاق می افتد.افراد و ظرفیت وجودی آن ها نادیده و معادل صفر شده و جامعه از قدرت و توان نیروی انسانی اش بی نصیب می ماند.تلاش و حضور افراد ثمر نمی دهد. علیرغم عوض شدن سلسله ها، حکومت ها دولت ها و حاکمان تغییری در این جوامع صورت نمی گیرد.

توسعه و پیشرفت حاصل به فعلیت درآمدن استعداد و خلاقیت و ظرفیت وجودی فرد فرد اعضای جامعه است.در جامعهٔ آزاد است که افراد می توانند استعدادها،توانایی ها و ظرفیت های خدادادی خود را آشکار کنند.

حکومت های استبدادی با سلب آزادی افراد آن ها را صفر می کنند. بعد از صفر شدن ،جامعه از استعداد و تحرک و توانایی و ظرفیت وجودی افراد بی نصیب می ماند.

تمدن غرب محصول فردیت و آزادی های فردی است.
عقب ماندگی تاریخی مسلمانان با ارزش دادن به تک تک افراد جامعه درمان خواهد شد.
احترام به تنوع،اندیشه های رنگارنگ و سبک های مختلف زندگی الفبای آزادی و توسعه است.
قوانینی که نقض کننده حقوق اولیه انسان ها هستند قوانین استبدادی هستند.
اگر در علم ریاضی ارزش اعداد را از آن ها بگیریم از آن علم بهره ای نمی بریم.

علوم انسانی (مدیریت،اقتصاد، جامعه شناسی ،علوم سیاسی،روان شناسی ،فلسفه و…)با انسان آزاد معنا پیدا می کنند.
با نفی آزادی انسان و حقوق بشر، بهره ای از این علوم به جامعه نمی رسد.ما برانداز نیستیم.نظام مجبور است دیر یا زود ایران را کشوری برای همهٔ ایرانیان بکند.ما نمی پذیریم که نیروی نظامی خارجی در کشورمان دخالت کند.نمی خواهیم برادرکشی شود.مطالبهٔ آزادی از سر سیری و یا بیان دردهای لوکس نیست.آن آزادی که می خواهیم آزادی سکس نیست.آزادی در حق تعیین سرنوشت است.آزادی بیان و پس از بیان است.آزادی از تحمیل است.آزادی در تعیین سبک زندگی است.آزادی در تولید و مصرف محصولات فرهنگی و هنری است. می دانیم که

آزادی برایمان زندگی راحت و رفاه به ارمغان نخواهد آورد اما یقین داریم حالمان خوش خواهد بود.خوشحالی ما از این خواهد بود که ریا حذف خواهد شد.آمارسازی و تقلب و دروغ نخواهد بود.زندگی مان سخت خواهد شد زیرا اختیار خواهیم داشت و اختیار مسئولیت می آورد.اما لذت خواهیم برد از این که عادل فردوسی پور ها زیاد خواهند شد.آزادی سبب خواهد شد شب و روز فکر کنیم چرا که همیشه باید مراقب باشیم آزادی مان موجب محدود شدن آزادی دیگران نشود.این مراقبت و مسئولیت پذیری چیز آسانی نیست.الان که بچه ام را می فرستم مدرسه همه چیز را به مدرسه تفویض کرده ام.ذهنش هر چه بریزند مختارند اما در فردای آزادی به محتوا و برنامه های مدرسه نظارت خواهم کرد. اگر مدرسه مختلط را برای دخترم برگزیدم (در ایران آزاد فردا انتخاب نوع مدرسه یعنی تک جنسیتی یا مختلط بودن بر عهدهٔ والدین خواهد بود)مجبورم پیوسته در کنارش باشم و یک پیوند عاطفی عمیق داشته باشم تا لطمه نخورد و لطمه نزند.پیوند واقعی اولیا و معلمان سخت است.آزادی سخت است اما شیرین.

حکمرانی مطلوب ایجاب می کند برای رشد استعداد انسان ها و امکان همزیستی با جهان معاصر تأمین آزادی شهروندان و حقوق انسانی آن ما در اولویت قرار بگیرد. نظام سیاسی و حاکمیت ناگزیر است به آزادی برگردد به حق تعیین سرنوشت برگردد به رفراندوم برگردد به حکمرانی بهتر برگردد.

هر کس به مردم و حقوق اساسی مردم ایران و آزادی آن ها احترام بگذارد در چشم ما جا دارد.ما از همه نهادها و قوا و نیروهای مسلح می خواهیم به مردم برگردند.همه آن ها از مردم و فرزندان این مردم هستند.ما همه با هم هستیم.
ایران فردا را باید جای بهتری بسازیم.آزادی دادنی نیست ما آزادی را خواهیم زیست.

هر کس آزادی و انسانیت را دوست دارد باید در انتخابات پیشرو اعلام نظر کند.

رئیس جمهوری می خواهیم که به خواست جمهور توجه کند.رئیس جمهوری می خواهیم که ترمز نباشد.رئیس جمهوری می خواهیم که نماینده ملت و جمهور باشد.

«استقلال آزادی جمهوری اسلامی»شعار جاودانه ما خواهد بود.

شهیدان این خاک برای این جان دادند تا ایرانی نام وطنش ایران را با افتخار جار بزند.بزرگداشت واقعی شهدا احترام به رأی ملت است.
هیچ توهینی به شهدا بالاتر از برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشی با مشارکت حداقلی نیست.

منبع: جامعه نو


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.