سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

مسئله چیست؟

چکیده :مساله اصلی این است که چرا فردی با این همه فاصله و حتا تقابل با خواست و عادات و فرهنگ اکثریت جامعه، این همه قدرتمند است و بر سرنوشت آنها، تاثیرگذار؟ چرا با توجه به مسوولیتی که دارد، دسترسی وسیع به منابع قدرت و ثروتی دارد که متعلق به همگان (بیت‌المال) است، در حالی که کاملن بی‌ربط با باورها و رفتار اکثریت...


حسین نورانی‌نژاد

مساله این نیست که چرا آقای علم‌الهدی، صدازدن به اسم کوچک همسر را بد می‌داند. ایشان هر از چندی حرفی می‌زند که از طرف اکثر مردم خیلی عجیب و پرت است. این هم به تنهایی نشانه غلط‌بودن نظر ایشان نیست و شاید اکثریت اشتباه می‌کنند.

مساله اصلی این است که چرا فردی با این همه فاصله و حتا تقابل با خواست و عادات و فرهنگ اکثریت جامعه، این همه قدرتمند است و بر سرنوشت آنها، تاثیرگذار؟

چرا با توجه به مسوولیتی که دارد، دسترسی وسیع به منابع قدرت و ثروتی دارد که متعلق به همگان (بیت‌المال) است، در حالی که کاملن بی‌ربط با باورها و رفتار اکثریت است؟

نظرات شخصی او اهمیتی ندارد. این که صاحب چنین دیدگاه‌های شاذ و مهجوری، سال‌هاست قدرت بسیار دارد و این قدرت را در اختیار نظراتش می‌تواند قرار دهد (و می‌دهد) و در واقع به اکثریت تحمیل می‌کند، مساله است.

وگرنه خودش هر که را هر جور مایل است صدا کند. کنسرت برود یا نرود. خودش و خانواده‌اش دوچرخه سوار بشوند یا نشوند، هر طور دوست دارد بپوشد، فکر کند و بگوید.

مساله و گرفتاری، حق ویژه این جماعتی است که با همه چیز و همه کس کار دارند، کم‌ترین نسبت هم با نظام ارزشی و عرف جامعه‌شان ندارند. کاملن تحمیلی.

منبع: اینستاگرام نویسنده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.