سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » به خاک و خون کشیدن سوخت بران و کولبران نتیجه کشورداری مستبد امروز ایران علی خامنه‌...

به خاک و خون کشیدن سوخت بران و کولبران نتیجه کشورداری مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای است

چکیده : ...


ابوالفضل قدیانی

تیر اندازی به سوخت بران و کولبران و به خاک و خون کشیدن آنان جنایتی است آشکار که یکی از ره آورد های حاکمیت ولایت مطلقهٔ فقیه یعنی مجسمهٔ استبداد یا استبداد مجسم می باشد و نتیجه کشور داری مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای است که اکثریت مردم را به فقر و فلاکت کشانده و بحران اشتغال ایجاد کرده است، در نتیجه مردم مرز نشین ناچار به کولبری یا سوخت بری می شوند بعد هم به خاطر منافع حکومتیان یا علل دیگر با اتهامات واهی هر از گاهی هدف گلوله قرار می گیرند و کشته می شوند. در هر حال در این فاجعه آمران و مباشران مسئولند و باید پاسخگو باشند اما مسئول اصلی علی خامنه‌ای خود کامهٔ ایران است که باید پاسخگو باشد


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.