سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » تهیه فوری و بدون تاخیر واکسن معتبر...

تهیه فوری و بدون تاخیر واکسن معتبر

چکیده :توجه و رسیدگی به عواقب و تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آسیب های روانی ناشی از این بحران در کنار تامین سلامت مردم از مهمترین اموری است که در یک حکمرانی خوب با تکیه بر اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی و استفاده از نهادهای مدنی، خرد جمعی و تخصص دانشمندان مورد اعتماد مردم قابل حل و فصل خواهد...


محمد رضا ظفرقندی

تهیه فوری و بدون تاخیر واکسن معتبر، باید فارغ از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک در اولویت کاری مسئولان امر قرار گیرد/ پاندمی کرونا به مرزها و سیاست ها احترام نمی گذارد/ امروز «طرح دولت جوان» که مقید و منحصر به نظارت استصوابی باشد چاره کار نیست/ به حصر پایان دهید

محمد رضا ظفرقندی دبیر کل انجمن اسلامی جامعه پزشکی در بیست و هشتمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سخنرانی کرد. در بخش‌هایی از این سخنرانی امده است:

این انجمن در تمام این سال ها در کنار مردم و از گروه های موثر و فعال جبهه اصلاحات در عرصه های مختلف بوده و در فراز و نشیب های تاریخی و سیاسی و در آزمون های سخت، همواره در مسیر سبز امید و برای اصلاح امور گام برداشته است. در سالی که گذشت طوفان سهمگین پاندمی کرونا، جامعه بشری را با بحرانی عظیم مواجه ساخت و صدها هزار انسان را به کام مرگ کشید. نحوه مقابله و مدیریت این بحران در کشورهای مختلف نمونه بارزی از اهتمام و احترام حکومت ها به حقوق انسان ها و سلامت مردم در آن کشورها بوده و شاخص هایی چون میزان ابتلاء، تعداد مرگ و میر، نسبت تعداد تست به جمعیت و تاخیر در تهیه واکسن، در ارزیابی مدیریت کرونا، نشانگر عملکرد واقعی حاکمیت هاست.

توجه و رسیدگی به عواقب و تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آسیب های روانی ناشی از این بحران در کنار تامین سلامت مردم از مهمترین اموری است که در یک حکمرانی خوب با تکیه بر اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی و استفاده از نهادهای مدنی، خرد جمعی و تخصص دانشمندان مورد اعتماد مردم قابل حل و فصل خواهد بود.

لذاست که قطع زنجیره این بیماری که صرفاً از طریق تهیه فوری و بدون تاخیر واکسن معتبر برای مردم و گروه های آسیب پذیر میسر است، باید فارغ از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک بعنوان مقوله ای حیاتی و مصلحتی ملی در اولویت کاری مسئولان امر قرار گیرد. باید با احترام به دانش بشری و خردمندانه بپذیریم که پاندمی کرونا به مرزها و سیاست ها احترام نمی گذارد و تا همه در امان و سلامت نباشند هیچکس در امان نخواهد بود.

امروز تحدید آزادی ها و طوق نفس گیر نظارت استصوابی، مفهوم انتخابات آزاد و اتکاء به آرای عمومی را عملاً از بین برده و این دایره که هر روز تنگ تر و جمع محدودتری از خودی ها را شامل می شود، انتخابات آزاد را به نوعی به انتخاب در انتصابات مبدل کرده است. با این نگرش امکان حضور و تنوع افکار و آراء در انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان از بین رفته است و این نوع نظارت انگیزه شرکت و مشارکت را به حداقل رسانده است.

انتخابات مجلس یازدهم و حضور کم رنگ مردم و بخصوص جوانان، هشداری جدی و نشانگر آثار مخربی است که این روش علی رغم تذکر مکرر بزرگان و مصلحان در سال های متمادی در این مقوله به همراه داشته است. به اعتقاد انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، گسست نسلی و بحران اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی که ناشی از این گونه رفتارهاست بزرگترین بحران امروز کشور ایران است. امروز «طرح دولت جوان» که مقید و منحصر به نظارت استصوابی باشد چاره کار نیست، آنچه مهم و علاج واقعه است «دولت منتخب همه جوانان و متکی به آراء عامه مردم و معتقد به تقدم مصالح ملی بر همه امور دیگر است»

ماندگاری درخشان و یاد نیک دولت محمد مصدق و محمد خاتمی به خاطر اتکاء به آراء مردم و جوانان این مرز و بوم و بسط آزادی ها و حرکت در جهت منافع و مصالح ملت بوده است.

تنش زدایی و تعامل مثبت و سازنده باهمسایگان و کشورهای منطقه و جهان بر اساس عزت و منافع ملت ضرورت مبرم و قاعده رشد اقتصادی و حل معضلات اجتماعی گوناگونی است که امروز کشور با آن ها مواجه است.

اگرچه نفس انتخابات در فضای دموکراسی اهمیت ویژه ای دارد ولی مهمتر از آن کیفیت و میزان مشارکت مردم و تدارک حضور تفکرات مختلف و تضارب آراء در انتخابات است. مطمئنا حلقه تنگ نظارت استصوابی و سازو کار حضور و مدیریت دولت پنهان و نهادهای نظامی بر خلاف وصیت امام(ره) در انتخابات، موجب خروج و اخراج متفکران و متخصصان و صاحبنظران از چرخه انتخابات و موجب نزول کمی و کیفی انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان خواهد شد.

و پایان سخن حدیث مکرریست که در ده سال اخیر همواره گفته‌ایم و باز تکرار می کنیم، باشد که شنیده شود حصر غیرقانونی و بدون توجه به اصول و قواعد انسانی و قضایی سرکار خانم رهنورد و جناب آقای موسوی و جناب آقای کروبی از مصادیق بارز نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی است.
هرگونه تاخیر در لغو این حصر و اعاده حقوق مدنی و اجتماعی این عزیزان جز استمرار و تشدید خسارات ملی و کاهش سرمایه اجتماعی بهره ای در بر ندارد.
به این حصر پایان دهید.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.