سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

وجدان مرده

چکیده : ما روحانیت بایست به تاریخ ، به ایران ، به نسلها پاسخ گوییم که در زمانه ای که مردم با فداکردن جان ومال خود، سلطنت را ساقط نمودند و برای بر قراری عدالت ، کرسی خلافت رسوالله را به ماسپردند ، ما با اعتماد آنها چه کردیم...


شهاب الدین حائری شیرازی

بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ(تکویر۸)
به کدام گناه کشته شده؟

مرگ فقط گرفتن جان مردم نیست!
گرفتن آرزوها وامید هم مرگ است .
ملتی با این همه فضای رشد وتوسعه با این همه منابع ثروت ، چگونه، چنین فقیر و وامانده میشود ؟
ما روحانیت بایست به تاریخ ، به ایران ، به نسلها پاسخ گوییم که در زمانه ای که مردم با فداکردن جان ومال خود، سلطنت را ساقط نمودند و برای بر قراری عدالت ، کرسی خلافت رسوالله را به ماسپردند ، ما با اعتماد آنها چه کردیم ؟!

 


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.