سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » استبداد، ترس، وحشت و حملات پانیک ی...

استبداد، ترس، وحشت و حملات پانیک ی

چکیده : این نظام ها با حذف مخالفان خود و سرکوب آزادی های سه گانه(فردی،اجتماعی،سیاسی)و ویران نمودن ارکان یک جامعه زنده و پویا و تبدیل کردن مردم به بردگان چاپلوس وسر به راه،مانع از تحقق امر آزادی شده و هر کسی که بخواهد حقیقتی بر زبان جاری نماید و یا عملی بر خلاف آموزه های آنان انجام دهد مستحق عذاب می...


کلمه – حسن ماکیانی

دو مقوله ترس و وحشت از سوی حکومت های استبدادی،عواملی هستند که موجب می گردند تا هر چه بیشتر مردم مطیع تر و سر به راه تر باشند و از هر آنچه که عنوان حقوق و آزادهای مشروع آن ها باشد،چشم پوشی نمایند. این نظام ها با حذف مخالفان خود و سرکوب آزادی های سه گانه(فردی،اجتماعی،سیاسی)و ویران نمودن ارکان یک جامعه زنده و پویا و تبدیل کردن مردم به بردگان چاپلوس وسر به راه،مانع از تحقق امر آزادی شده و هر کسی که بخواهد حقیقتی بر زبان جاری نماید و یا عملی بر خلاف آموزه های آنان انجام دهد مستحق عذاب می دانند.

استبداد بایستی بتواند مردمش را بر مبنای خشنونت و کینه جویی به اطاعت وا دارد، و در واقع ترس و هراس می بایست به عادت روزانه مردم در زندگیشان تبدیل شود،ترس از زندانی،ترس از شکنجه دیدن، ترس از مرگ،ترس از دست دادن خانواده ، ترس از دست دادن کار و غیره که درنتیجه این خود باعث حملات پانیک ی (اختلال عصبی) که در اثر فشار های عصبی از ترس و هراس و اضطراب به وجود می آید و همه اعضای بدن را در گیر می کند می شوند که با انتقال به محیطی آرام و ایجاد آرامش رفع می گردد، ولی چنانچه افردای مکررا درحملات غیر منتظره ای از ترس و هراس و اضطراب را داشته باشند مانند بهنام محجوبی دچار این اختلال سنگین می گردند که در بین زندانیان این اختلال به شدت دیده می شود،و به جای درمان در محیطی آرام و آزادی زندانی،متأسفانه یا راهی دیوانخانه یا مرگ می گردند؟!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.