سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

دو الگوی حکمرانی

چکیده :این دو وضعیت علیرغم تفاوتهایی که دارند اما مثال‌های مناسبی برای دو الگوی حکمرانی اند: نظامی که افراد را ولو در بالاترین سطوح حاکمیت قربانی می‌کند تا کلیت سیستم به خطر نیفتد؛ و نظامی که افراد خودی و در مدار را ولو در سطوح میانی و پایین به هر قیمت حفظ می‌کند؛ حتی با گزافترین هزینه‌ها و بالاترین خطرات برای کلیت...


محسن حسام مظاهری

انتخاب آقای صدیقی به عنوان سخنران شب اول روضه فاطمیه بیت رهبری (دیشب) پیام روشنی به افکار عمومی است و مصداق سیاستی آشنا که گویا قرار نیست تغییر کند.

از حسن تصادف دقیقا همین روزها زمزمه استیضاح مجدد ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش مطرح است.

این دو وضعیت علیرغم تفاوتهایی که دارند اما مثال‌های مناسبی برای دو الگوی حکمرانی اند:
نظامی که افراد را ولو در بالاترین سطوح حاکمیت قربانی می‌کند تا کلیت سیستم به خطر نیفتد؛
و نظامی که افراد خودی و در مدار را ولو در سطوح میانی و پایین به هر قیمت حفظ می‌کند؛ حتی با گزافترین هزینه‌ها و بالاترین خطرات برای کلیت سیستم.

نظامی که خط قرمزش مصلحت جمعی و بقای جامعه است و نظامی که خط قرمزش مصلحت فردی است و بقای افراد.

*تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.