سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

پیشکش و لایق خودتان!

چکیده :اینکه مرحوم هاشمی والد فائزه‌ هاشمی در ثبوت و اثبات، و احداث و بقای وضع موجود و به ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ تا چه حد و اندازه نقش اساسی داشت بماند با...


مجتبی لطفی

شیخ حسن شجاعی از نمایندگان مجلس انقلابی که گویا دکترای حقوق هم دارد نوشته است:
“اگر حاج قاسم نبود فائزه کنیز داعش بود شاید”!

منظورش فائزه هاشمی دختر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است که چیزهایی گفته که به مذاق برخی خوش نیامده.
اینکه مرحوم هاشمی والد فائزه‌ هاشمی در ثبوت و اثبات، و احداث و بقای وضع موجود و به ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ تا چه حد و اندازه نقش اساسی داشت بماند با جزئیاتش.

در این‌جا فقط خواستم بگویم از روحانی بودن خودم خجالت می‌کشم با این‌که می‌دانم اکثریت روحانیت، مرجعیت اخلاقی خود را از دست داده‌اند به ویژه سنخ حکومتی آن.

خواستم بگویم اگر این نماینده مجلس بویی از درس حال و نه قال در حوزه و نزد اساتید متخلق برده بود، دهان به این کلماتی که بوی فحش جنسی می‌دهد، آلوده نمی کرد.

امام ششم فرمود به گونه ای باشید که هر که شما را دید بگوید: رحم الله جعفر بن محمد. و فرمود: مایه زینت ما باشید و نه مایه سرافکندگی.

چنین روحانیان و نمایندگانی، پیشکش و لایق همانها که تائیدشان کردند، و آنها که انقلابی خواندندشان!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.