سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » حقوق بشر مورد انتظار از جمهوری اسلامی...

حقوق بشر مورد انتظار از جمهوری اسلامی

چکیده :اگر ما کوچک‌ترین ظلمی انجام بدهیم، صد پله از کشورهایی که یک جنایت‌کار رئیس آن است، بدتریم. اگر ما نگاه چپ به یک مسلمانی بکنیم و او را بترسانیم، به مراتب بدتر است از این‌که در زندان‌های آمریکا آدم بکشند؛ برای این‌که ما دنبال اسلام هستیم، آبروی اسلام امروز دست ماست، تاریخ امروز ناظر اعمال ماست....


مرحوم آیت‌الله صانعی

ما در رعایت حقوق بشر خیلی عقب هستیم، ما که نباید خودمان را با دیگر کشورها مقایسه کنیم؛ ما که نباید خودمان را با جنایت‌کاران مقایسه کنیم؛ ما که نباید خودمان را با ساواک مقایسه کنیم، ما که نباید قضاوت‌مان را با قضاوت طاغوتی مقایسه کنیم. ما باید خودمان را با علی(ع) مقایسه کنیم، ما باید خودمان را با ائمه معصومین مقایسه کنیم؛ چرا که ما عدالت قضایی و رعایت حقوق بشر معصومین را به مردم وعده داده‌ایم.

اگر ما کوچک‌ترین ظلمی انجام بدهیم، صد پله از کشورهایی که یک جنایت‌کار رئیس آن است، بدتریم. اگر ما نگاه چپ به یک مسلمانی بکنیم و او را بترسانیم، به مراتب بدتر است از این‌که در زندان‌های آمریکا آدم بکشند؛ برای این‌که ما دنبال اسلام هستیم، آبروی اسلام امروز دست ماست، تاریخ امروز ناظر اعمال ماست. ما باید از خیلی از اعمال صرف نظر کنیم. اگر ما می‌خواهیم کسی ‌را به مجازات برسانیم، امّا بدبینی به اسلام به وجود می‌آید، نتوانستیم ثابت کنیم مجرم است؛ باید از مجازات او صرف نظر کنیم؛ جرمی ‌کرده است، بین خود و خدا.

مجازات برای جلوگیری است، نه برای ترویج. بزنیم، بکشیم و ببندیم! دیروز هم می‌کشتند، می‌بستند و می‌زدند، مگر تفاوتی است؟ ما که نیامدیم خون بریزیم؛ ما آمدیم از خون دفاع کنیم، ما گفتیم: «فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیَّهُ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّهَ». ما آمدیم گفتیم عِرض مسلمان، مثل جان مسلمان ارزش دارد. ما آمدیم انقلاب کردیم که بگوییم آزاد نیستیم. علم را فرض کنید به صورت یک انسان که چشم دارد، گوش دارد، لشکر دارد، شمشیر دارد، کمان دارد. شمشیر علم چیست؟ رضا؛ کمان علم چیست؟ مدارا؛ ما که نمی‌توانیم با غیر رضایت و مدارا جامعه را جذب کنیم، امروز روز جذب جامعه است، نه روز طرد، امروز روزی است که ما باید صف موافقین را باید بیشتر کنیم، مخالف را هم باید بگوییم موافق است. نه غیر مخالف را یا متهم به مخالفت را مخالفش کنیم، مرتب صف مخالفین را فشرده کنیم، ما باید مخالفین را هم موافق کنیم، ما باید بدانیم جوانان چه می‌گویند، با موازین شرع پاسخگو باشیم.
(درس خارج فقه، قصاص، ۱۳۷۷)


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.