سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تکریم زبانی و تحقیر عملی

چکیده :شهاب الدین حائری شیرازی مردم را ولی نعمت و آقا و حاکمان را خدمتگذار دانستن زمانی معنی پیدا میکند که مردم با همه سلیقه های سیاسی طرف مشورت باشند و امور به صلاح دید ایشان رتق و فتق شود . اما اگر دایره خودی ها و کسانی که در تصمیم گیری ها مورد شور قرار...


شهاب الدین حائری شیرازی

مردم را ولی نعمت و آقا و حاکمان را خدمتگذار دانستن زمانی معنی پیدا میکند که مردم با همه سلیقه های سیاسی طرف مشورت باشند و امور به صلاح دید ایشان رتق و فتق شود .

اما اگر دایره خودی ها و کسانی که در تصمیم گیری ها مورد شور قرار میگیرند و کسانی که مورد اعتماد حکام قرار گرفته اند تا به اصحاب قدرت به پیوندند و فی المثل نماینده ومنتخب ملت شوند آنقدر تنگ شود که سلیقه سیاسی قاطبه ملت در تصمیم های کلان مراعات نگردد.
در اینصورت ملت تحقیر شده.
چون به خواست و نظرش توجه نمیشود.

حال اگر مرتب احترام های تو خالی تحویل اش دهند که تو ولی نعمتی تو همه کاره ای و….این یک تحقیر مضاعفی خواهد بود چون در حقیقت چنان رشد نایافته و صغیر و نادان فرض میشود که چونان کودکان با چند کلمه قربان و صدقه خود را می بازد و فراموش میکند خواسته ها و نادیده گرفته شدن درک و فهم اش را.

ملت را تکریم عملی و احترام به خواسته و سلیقه هایش ، گرم و امیدوار میکند اما نادیده گرفتن خواست مردم در خرج کردن بیت المال و در تعیین سیاستها اگر چه توام با احترام و تکریم زبانی باشد موجب کدورت ونفرت از حکام و ترش رویی و ناامیدی و کسالت و افسردگی ملت میگردد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.