سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

زهرای اطهر و رهنورد اختر

چکیده :این راه که رهنورد می پوید راه عمر اوست و عمری که در این راه رفته، سوگند او به سرزمین و نیاکان پاکش است و می‌دانیم که پیمودن راه زهرای اطهر در نظام اموی که دیانت در آن جز با تقرب به سلطان و نه تقوا به ایمان ممکن نیست، چقدر ناممکن...


کلمه – امیر آخولقه

این ایام یادآور درگذشت دردناک پاک زنی است که عمر کوتاهش چون گل در داغ راه پدر و درد ستم بر همسر گذشت، پدری که پیام‌آور آیینی نو برای شرافت زندگی و بسط عدالت و جمع بساط بردگی انسان بود و همسری که با وجود داشتن بیش‌ترین شایستگی برای تداوم راه بنیان‌گذار آن نهضت انسان‌ساز، خانه‌نشین شد. فاطمه در رنج این راه، رهنورد او شد.

تاریخ گشت و گشت و به روزگار تلخ ما رسید؛ روزگاری که ظلم جامه عدل به تن کرده است

نام علی آلوده نان پیروانی دروغین شده است که به مصداق سخن بزرگ آن رادمرد: لبس الاسلام لبس الفرو مغلوبه، اسلام را چون پوستین وارونه پوشیده‌اند!

روزگاری که به نام دین، حیثیت ها به باد فنا می‌رود و پاکان در گوشه محبس زجر دوران می‌کشند و آزادگان یا بر سر دار ندای حق بر لب به دیدار پروردگار خویش می‌روند یا در سکوت حصر خشم مردمان بر لبان خود فریاد می‌کنند؛ فریادی از جنس سخن حقی که زهرای اختر بر سبیل زهرای اطهر به زبان آورد و بر قلم کرد و بر بیداردلان بانگ زد و بر بیدادگران غرید که چنان در خونریزی سیستماتیک غرقه گشته اید که از عاقبت ستمگران درس نمی‌گیرید!

چنان خود را عین دین دانسته اید که اسلام اموی از یاد برده اید و چنان بر تخت ضحاک جوان کش نشسته‌اید که فریاد کاوه های دوران نمی‌شنوید و چشمانتان سرمست از قدرت کور و کر، بر مظالمی که بر مردمان می کنید کور و کر شده است.

این راه که رهنورد می پوید راه عمر اوست و عمری که در این راه رفته، سوگند او به سرزمین و نیاکان پاکش است و می‌دانیم که پیمودن راه زهرای اطهر در نظام اموی که دیانت در آن جز با تقرب به سلطان و نه تقوا به ایمان ممکن نیست، چقدر ناممکن است.

این راهی است که زهرای اختر در کنار شوی خویش بر سبیل زهرای اطهر پیمود. راهی بر مدار مردم و حق ملت و نه مدار اراده صاحبان قدرت.

اینگونه زهرای اطهر الگوی زهره کاظمی شد تا نام خود را زهرا رهنورد گذارد و رهنورد راه او باشد.

تاریخ برای ما ثبت کرده است که زهرای اطهر به دنبال ملک و املاک خود نبود بلکه در مقام دادخواهی و بیان بی‌لکنت حق با مردمان و نشر حقایق باز نماند،

بر راه او، زهرای اختر در کودتای ۸۸ رای مردم را فدک دانست و سلب آن را نقض حق ملت.

همچنانکه زهرای اطهر در کنار شوی مظلومش ایستاد و از حق او سخن گفت، زهرای اختر دمی از راه و مرام همسر خود دور نشد و شانه به شانه او بر سبیل حق ایستاد.

زهرای اطهر از سرچشمه وحی نوشید و هنر آفرینش تصویر تمام نمای زن را به نمایش گذاشت
و زهرای اطهر قرآن پژوهی شد که قلم موی آفرینش هنری اش را برای بازآفرینی زلال وحی به کار بست.

و سرانجام در این روزگار غدار نابکار، او بر راه الگوی بزرگ خود، درد حصر نامشروع و ظالمانه را در کنار همسرش به جان خرید اما آزادی را به قیمت فروش شرافت نخواست، به پای حق ایستاد تا این سنت جاودانه شود که شریفان، شرافت زندگی را نه با شعار و دروغ و نیرنگ که با شجاعت و راستی و صدق در تاریخ پیش می‌برند که اگر این رهنوردان نباشند همه چیز در تاریخ جز معامله ای حقیر بیش نیست. و چنین است راه و رسم واقعی «شیعه» و پیرو بودن.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.