سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

جباران و نظام‌های جبار

چکیده :فریبکاری، ریا، دروغ، زندان، شکنجه، اعدام و کلا توسل به سرنیزه و خشونت از ابزارهای ارزشمند نظام های جبار است، و چنان وانمود می کنند که هیچ کسی بیش از آنان خادم و نوکر مردم نیست و با تبلیغات گسترده این را در ذهن مردم فرو می کنند که در نبود آنان دچار خسران و تباهی خواهند...


کلمه – حسن ماکیانی

جباران و نظام های جبار چند خصوصیت برجسته دارند که عبارتند :

۱- جباران با محدود و منزوی کردن شهروندان ،جایگاه آنان را تا حدی تنزل می دهند که حکومت استبدادی شایسته آنان باشد.
۲- جباران، باید اوقات بیکاری را با سرگرمی هایی پر کنند،به طوری که مردم زیاد روی مسائل سیاسی متمرکز نشوند.
۳- جباران، ابزارهای خشونت و رسانه ای را در انحصار کامل خود دارند ،و آمادگی دارند این خشونت را در خدمت مقاصدشان به کار گیرند.
۴- جباران ظواهر را، مثلا در قانون مداری یا مذهبی بودن،حفظ می کنند، در حالی که به هردو خیانت می ورزند. (راجر بوشه،نظریه های جباریت،از افلاطون تا آرنت)

فریبکاری، ریا، دروغ، زندان، شکنجه، اعدام و کلا توسل به سرنیزه و خشونت از ابزارهای ارزشمند نظام های جبار است، و چنان وانمود می کنند که هیچ کسی بیش از آنان خادم و نوکر مردم نیست و با تبلیغات گسترده این را در ذهن مردم فرو می کنند که در نبود آنان دچار خسران و تباهی خواهند شد، و قوانین را به گونه ای وضع می کنند که انسان ها را از آفرینندگی و زایش تفکری نو باز دارند، این نظام ها سلامت انسان ها را به قهقرا می برند و آنان را به افرادی سرخورده و منزوی تبدیل می کنند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.