سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

داستان «مدار»

چکیده :آن مدار همین شبکه تار عنکبوتی ولایت است که ملت و نخبگان و احرار را به اسارت خود درآورده است و با شعار مبارزه با آمریکا و دفع فتنه و محور مقاومت، خود اکبر الفتن است و ذلیل ترین در برابر آمریکا و حقیرترین کاسب تحریم و دلال بودجه‌های بی زبان نفت ملت که با تأسف، توسط دولت منتخب مزور، که رای و خواست مردم را به ترس و فساد و دلالی خود فروخت، در قامت شریک دزد و رفیق قافله، خود جزیی از آن شبکه عنکبوتی اسارت ولایت است که کشور در گروی تبهکاری خویش به یغما...


کلمه – امیر آخولقه

با آنکه دیری است از نقض عهد رییس‌جمهور فعلی و دولت وی در تحقق وعده‌های آزادی‌های مشروع در جامعه و دانشگاه و احزاب و مطبوعات می‌گذرد و برخورد امنیتی این دولت با فعالان دانشجویی و مدنی و سیاسی در شدیدترین شکل ممکن نسبت به سابق صورت گرفت اما اکنون و در نامه اخیر دادستانی به روسای دانشگاه‌ها که پیرو گزارش قرارگاه ثارالله تهران با تاکید بر ایجاد ممنوعیت رسمی برای سخنرانی شخصیت ها و صاحبنظران سیاسی اجتماعی و بویژه با تصریح بر ممنوعیت مطالبه رفع حصر همراهان اعتراضات ملی مردم، صورت آشکاری به خود گرفته است، نشانه‌ای صریح برای سلطه حکمرانی امنیتی بر نهادهای مدنی و سیاسی بدست می‌دهد. نشانه ای که صدالبته در نظام ولایت اظهر من الشمس بود و هست اما روز به روز و دوره به دوره بر عرضه عریان آن افزوده می‌شود.

این میزان حساسیت در زمانه‌ای که به سبب شیوع کرونا برگزاری اجتماعات اساسا ممکن نیست، به معنای بستن دهانها و اعلام روشن این پیام است که سنخیت مراسم ۱۶ آذر همچون ممنوعیت انتشار نشریه ایران فردا و زندان کیوان صمیمی و دیگر محکومیت ها و ممنوعیت های از این دست، ذیل همان «مدار» ی قرار می‌گیرد که فردوسی‌پور را از صلاحیت خارج شده می‌داند و تخصص و محبوبیت اورا الگوی نادرستی برای بقیه شهروندان قلمداد میکند.

بر اساس همان مدار اسارت، همان مدار ضد ملت، همان مدار نامدارا، که سطح فکر و سلیقه و فهم نهاد ولایی را بر فکر و سلیقه و فهم کلیت یک جامعه رنگارنگ و متنوع سلطه می‌دهد و در حالیکه نه شرع و نه قانون به او این اجازه را داده، حکم خود را بر خلاف شرع و قانون بر خواست و نظر ملت تحمیل می‌کند، سپاه به صراحت تعیین می‌کند که در دانشگاه چه کسانی و چه خطی حرف بزند و دانشجویان چه بشنوند و روسای دانشگاه کدام شخصیت ها را انتخاب کنند و کدام را نه!

طبیعی است. چراکه نه؟!

و چرا چنین نباشد در حالیکه این جریان نظامی امنیتی به یاری ولی فقیه سالیان درازی است در مقابل حرف و انتخاب و خواست و نظر ملت ایستاده و آن را خارج از مدار می‌داند. آنوقت که زورش نمی‌رسید دولت تعیین کند و همه قوای کشور را به بازوان رهبری بدل سازد تا مدار منویات او را مو به مو اجرا کنند، آن منویات را به حکم قتل های زنجیره ای و توقیف فله ای مطبوعات و بازداشت منتقدان و مخالفان اجرا می‌کرد و از آن وقت که با عقب‌نشینی دولت‌ها و هراس منتخبان ملت از ایستادگی در مقابل خودکامگی، شبکه عنکبوتی امنیتی و نظامی او رشد کرد و مار خورد و اژدها شد، دیگر به صراحت در قد و قواره یک دولت ظاهر گشت و آشکارا در انتخابات و خبرگان و دولت به ملت نشان داد انتخاب شما تا در مدار ولایت نباشد، «اعمال» نمی‌شود فقط انتخاب می‌شود!

و انتخاب بی عمل از قبیل آزادی بیان و عدم آزادی پس از بیان است.

نتیجه اینکه آن مدار که جوان انقلابی ولایی رانتی صداوسیما گفت محدود به همانجا و همان شخص نبود.

آن مدار همین شبکه تار عنکبوتی ولایت است که ملت و نخبگان و احرار را به اسارت خود درآورده است و با شعار مبارزه با آمریکا و دفع فتنه و محور مقاومت، خود اکبر الفتن است و ذلیل ترین در برابر آمریکا و حقیرترین کاسب تحریم و دلال بودجه‌های بی زبان نفت ملت که با تأسف، توسط دولت منتخب مزور، که رای و خواست مردم را به ترس و فساد و دلالی خود فروخت، در قامت شریک دزد و رفیق قافله، خود جزیی از آن شبکه عنکبوتی اسارت ولایت است که کشور در گروی تبهکاری خویش به یغما می‌برد.

دوستان!
اینهمه نشانه‌های ظهور دولت ولایی ۱۴۰۰ و چهره آینده نظام ولایی است که سالیان طولانی است نه جمهوری است و نه اسلامی. سالیان طولانی است در آن از قانون اساسی خبری نیست و حقوق ملت به یغمای درک و تشخیص آن مدار مضحک و پوک ولایت برده شده است و سالیان طولانی است بازوان نظامی و امنیتی خود را بر گرده نهادهای صوری قضایی و تقنین و اجرا مستولی کرده اما نشانگان فوق دال بر این است که با آغاز قرن، به صورتی آشکار با چه موجودی مواجه هستیم.

پس از این و به وقتش می‌توان درباره سطح همکاری با این حکومت و نوع شرکت در انتخابات مورد نظر او و میزان سهمی که از سفره انقلاب برای دوستان در نظر می‌گیرد، سخن گفت.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.