سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » متأسفانه خود اصلاح طلبان هم دموکرات نیستند و در درون خودشان اعتقاد واقعی به دموکرا...

متأسفانه خود اصلاح طلبان هم دموکرات نیستند و در درون خودشان اعتقاد واقعی به دموکراسی ندارند

چکیده :جریان اصلاحات را آقای خاتمی رهبری می کند و ایشان هم بیشتر تحت تاثیر نظرات و افکار حزب اتحاد ملت است. شعار «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» بخاطر نا امیدی مردم به ویژه معترضین از اصلاح طلبان بود، جریان اصلاحات در اعتراضات راه را اشتباه...


فائزه هاشمی

کشور باید از دست دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب خلاص شود!

چند سالی است که در کارگزاران مثل اکثر احزاب اصلاح‌طلب شاخص های اصلاح طلبی کمتر دیده می شود

جریان اصلاحات را آقای خاتمی رهبری می کند و ایشان هم بیشتر تحت تاثیر نظرات و افکار حزب اتحاد ملت است

شعار «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» بخاطر نا امیدی مردم به ویژه معترضین از اصلاح طلبان بود، جریان اصلاحات در اعتراضات راه را اشتباه رفت

یکسری مدیر واقعی غیر ایدئولوژیک که یا حذف شده اند، یا خود کنار رفته اند و یا از کشور رفته اند بر سر کار بیایند

متأسفانه خود اصلاح طلبان هم دموکرات نیستند و در درون خودشان اعتقاد واقعی به دموکراسی ندارند، این موضوع به لیدری آقای خاتمی هم برمی گردد

برخی اصلاح طلبان به قدرت که می رسند از اصولگرایان اصولگراتر می شوند

مجمع روحانیون برجستگی ویژه‌ای نسبت به دیگر احزاب اصلاح طلب ندارد که بخواهد لیدر باشد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.