سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

«شرافت کلمه» / ترجمه صحیح و کامل

چکیده :تو اگر پی به معنای عمیق و بی پایاب کلمه می بردی و حرمتش را می دانستی کارت راست می آمد و در گور فراموشی فرو نمی...


مترجم: سید حمیدرضا مهاجرانی

عبد الرحمان الشرقاوی نمایشنامه نویس نامدارمصری در نمایشنامه ای که اخیراً خلق کرده طی یک گفتگوی روان چون آب که بین حسین بن علی و یزید صورت می گیرد عظمت و سترگی کلمه را از دیدگاه آن شهیدِ ناظر واکاوی میکند؛
دقت کنید که می گویم بزرگی و عظمت «کلمه» را تبیین می کند و جایگاهش را می ستاید نه «کلمات» را..!!
در آن صحنه یزید سعی دارد حسین را وادار به ادای تنهایک «کلمه» بکند نه بیشتر و آن تک واژ«بیعت»است.
به او می گوید:«تنها با بیان این یک کلمه،بیعت،حافظ و حامی خون خود و تمامی اصحاب و انصار رسول خدا باش و از ریختن و هدر رفتنشان جلوگیری کن.

این کلمه را بر زبان جاری کن!ساده تر از ادای این تک واژه چه چیزی است!؟تنها یک کلمه و نه بیشتر…
حسین در پاسخ به او گفت:
«وه چه بزرگ جایگاهی دارد کلمه!دین یک مرد چیزی نیست جز کلمه.
مردانگی مرد در گرو هیچ چیز نیست مگر کلمه.
شرافت خداوند همان کلمه است.
تو چه می دانی کلمه چیست!؟کلمه،خود کلید فتح بهشت است.
انسان با کلمه است که خود را در آتش جهنم می سوزاند و هیچ می شود.
قضای خداوند همان کلمه است.
تو اگر پی به معنای عمیق و بی پایاب کلمه می بردی و حرمتش را می دانستی کارت راست می آمد و در گور فراموشی فرو نمی شدی.

پاره ای از کلمات همسای نور اند و پاره ای دیگر هم مایۀ قبور.
پاره ای از کلمات چون قلل سر به فلک کشیده ای اند که انسان با کمند آدمیت بدان صعود می کند و آدم می شود.
کلمه حائلِ بین نبیّ است و شقیّ.
با کیمیای کلمه است که شکوه و جلال تفسیر می شود.
کلمه نوری است که امتها در پرتوش ره می یابند.
کلمه همان عیسی است.
همان زادۀ الجلیلی که در کرانۀ رود به ماهیگیران صید آموخت و آنگاه رستگارانی شدند عالمگیر.
سرشتِ کلمه عجین به آزادی و آزادی خواهی است.
کلمه یعنی مسؤول بودن و مسئولیت پذیری.
مرد، با «کلمه»است که مرد می گردد.
شرافت یک مرد در گروی کلمه است.
کلمه همان شرافت الله است.
زیبندۀ من نیست پاسخ آنی را بدهم که درکی از کلمه ندارد.

اینستاگرام نگارنده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.