سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » حریت موسوی و بی مایگان تبلیغات غیر اسلامی!...

حریت موسوی و بی مایگان تبلیغات غیر اسلامی!

چکیده :مانند شبکه جاسوسی عمل می کنند و مشکوک هستند!، با این همه جاسوس که سر از جاهای حساس در می آورند؛ احتمال جاسوسی در این سازمان هم وجود دارد که ظاهراً پاسخگو هم نیستند و حداقل این است که مردم را در شرایطی حساس ناامید می کنند و بر نفرتها و فاصله میان حکام و مردم می...


علیرضا کفایی

تصویر سازی شرم آور روزنامه تهران تایمز متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی و نفرت پراکنی در ادغام تصویر مهندس میرحسین موسوی و ترامپ که مثلاً می خواهد شباهتی را نشان دهند چنان حقیرانه و مبتذل است که با دیدن آن می توان به کنه درون آلوده و حقارت و عقده های این نشریه و بی مایگی طایفه سازمان تبلیغات مثلاً اسلامی پی برد و نیز به حریت و آزادگی میرحسین که در حصر و امکان دفاع از خود ندارد رسید.

سازمان تبلیغات اسلامی در این مدت چهار دهه از انقلاب به همین شکل به دوری و گریز جوانان از اسلام پرداخته و نه تنها نتوانسته است در معرفی دین مبین اسلام و مذهب حقه و گسترش آن یاری رساند که موجب انزجار داخل و خارج و برداشت از دین به شکل داعش وار شده است.

حریت موسوی با ارائه “الگوی زیست مسلمانی” و در بیانیه های متعدد و ترسیم خطوط فکری خود از ۸۸ تا کنون و همچنین مواضع روشن و شفاف پیشین وی و مدیریت زمان جنگ و مبارزات پیش از انقلاب آشکار است و نیازی به توضیح واضحات نیست اما بی خردی این سازمانی که از بیت المال ارتزاق می کند و اینچنین به سرمایه های ملی و معنوی می تازد نتیجه ای جز دلخوشی همانهایی که اینان دشمن! می پندارند در بر ندارد؛ اگر می خواهند آمریکا را دلخوش کنند نگران نباشند بدون از این تصویر سازیها هم مدتهاست که آب به آسیاب آمریکا ریخته اند و جز فلاکت برای مردم ببار نیاورده اند.

مانند شبکه جاسوسی عمل می کنند و مشکوک هستند!، با این همه جاسوس که سر از جاهای حساس در می آورند؛ احتمال جاسوسی در این سازمان هم وجود دارد که ظاهراً پاسخگو هم نیستند و حداقل این است که مردم را در شرایطی حساس ناامید می کنند و بر نفرتها و فاصله میان حکام و مردم می افزایند.

میرحسین متعلق به ایران و انقلاب و جلودار مبارزه با خودکامگی و تفرعن و استکبار و نماینده یک نوع تفکر اسلامی است و علیه تقلب و دروغ و خیانت موضع گیری دارد، چگونه است که سازمان تبلیغات دروغ و تقلب را وارونه جلوه می دهد؟ ظاهراً خود وارونه شده اند که اگر قرار بر تصویر سازی بود؛ سوژه حی و حاضر و مجسمه دروغ و خیانت و انحراف و تقلب را دم دست داشت که به سعود و جولی و هم به ترامپ نامه نوشته است و هم خود را تحقیر کرده و هم ملت را؛ می توانست از آن رونمایی کند که آن هم کار درستی نیست.
بیماری و کژی های خود را که همسنگ ترامپ و ترامپیسم هستند فرافکنی کرده اند و آبرو از خود برده اند، عکسی را ساخته اند که فرسنگها با منطق و مبنای اندیشه و “الگوی زیست مسلمانی” میرحسین فاصله دارد؛ سازمان تبلیغات به این الگوی بدیع زیست مسلمانی آقای موسوی لااقل میان مسلمان داخل ایران اهمیت دهد و موجب انزجار بیش از این نشود و سرافکندگی و خفت برای خود پدید نیاورد.

چگونه این طایفه کم مایه به خود اجازه داده اند با خیره سری و بدون مطالعه برای پوشاندن حقارت خود اینگونه نامردمی کند و دشمن شاد کن شوند و با خصومت پنجه در روی مروت در کشند و کین پروری کنند.

موسوی و حریت موسوی می ماند و بی مایگان خرد ستیز و دشمن مردم با دستان خود، رسوایی خود را می طلبند.

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و سرخ‌گل به بر آیدبگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آید


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.