شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» آن روزها که موسوی با اقتدار، ۸ سال جنگ را اداره می‌کرد این ناجوان‌مردان کجا بودند؟

یکشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۹

چکیده : ای کاش دستگاههای امنیتی و هیئت نظارت بر مطبوعات با این مطبوعه سخیف برخورد می‌کردند. آن روزها که موسوی با اقتدار، ۸ سال جنگ را اداره می‌کرد این ناجوان‌مردان کجا بودند؟


علی نظری

‏این اوج بی‌شرافتی است که یک روزنامه حکومتی به خرج می‌دهد و در تصویرسازی شنیع نیمتای صورت مهندس موسوی را با ترامپ ممزوج کرده است.

ای کاش دستگاههای امنیتی و هیئت نظارت بر مطبوعات با این مطبوعه سخیف برخورد می‌کردند. آن روزها که موسوی با اقتدار، ۸ سال جنگ را اداره می‌کرد این ناجوان‌مردان کجا بودند؟