سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » آن روزها که موسوی با اقتدار، ۸ سال جنگ را اداره می‌کرد این ناجوان‌مردان کجا بودند...

آن روزها که موسوی با اقتدار، ۸ سال جنگ را اداره می‌کرد این ناجوان‌مردان کجا بودند؟

چکیده :ای کاش دستگاههای امنیتی و هیئت نظارت بر مطبوعات با این مطبوعه سخیف برخورد می‌کردند. آن روزها که موسوی با اقتدار، ۸ سال جنگ را اداره می‌کرد این ناجوان‌مردان کجا...


علی نظری

‏این اوج بی‌شرافتی است که یک روزنامه حکومتی به خرج می‌دهد و در تصویرسازی شنیع نیمتای صورت مهندس موسوی را با ترامپ ممزوج کرده است.

ای کاش دستگاههای امنیتی و هیئت نظارت بر مطبوعات با این مطبوعه سخیف برخورد می‌کردند. آن روزها که موسوی با اقتدار، ۸ سال جنگ را اداره می‌کرد این ناجوان‌مردان کجا بودند؟


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.