سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

دو دیدگاه درباره اداره کشور

چکیده :کسانی هستند که معتقدند ارزش های ابدی و الزام آور برای تمام انسان ها وجود دارد و حقیقت آن چیزی است که از قبل کشف شده و انسان ها تنها بایستی بر مدار آن حرکت کنند و اگر افراد هنوز آن ها را تشخیص نداده اند یا به عمل در نیاورده اند،این به دلیل فقدان توانایی اخلاقی، فکری یا مادی آنان بوده...


کلمه – حسن ماکیانی

کشور ما شاهد دو دیدگاه آشتی ناپذیر است که بطور خلاصه عبارتند از:

۱-دیدگاه اول کسانی هستند که معتقدند ارزش های ابدی و الزام آور برای تمام انسان ها وجود دارد و حقیقت آن چیزی است که از قبل کشف شده و انسان ها تنها بایستی بر مدار آن حرکت کنند و اگر افراد هنوز آن ها را تشخیص نداده اند یا به عمل در نیاورده اند،این به دلیل فقدان توانایی اخلاقی، فکری یا مادی آنان بوده است و اعتقاد دارند که حقیقت تنها در نزد آنان است و باید انتقام خدا را از گناهکاران گرفت، و با این طرز تفکر معلوم نیست انتهای شکنجه ها به کجا خواهد رسید.

۲-دیدگاه دوم، کسانی هستند که معتقدند روحیه ها،استعدادها،نگرش و آرزوی افراد بشر پیوسته باهم اختلاف دارند و هم شکلی برای انسان ها امری کشنده است،و افراد بشر تنها در اجتماعات با بافت و تر کیبی باز می توانند زندگی کاملی داشته باشند،یعنی اجتماعاتی که در آن ها تنوع را نه تنها تحمل که تأیید و تشویق هم می کنند و معتقدند که خدا را باید دوست داشت و زیبایی ها او را باید دید نه اینکه به دنبال انتقام خدا بود.

با توجه به این دو دیدگاه،یکی توسعه دهندهٔ امر آزادی است و در راستای اعتلای آزادی به کوشش می پردازد،و دیگری مانع آزادی است و با ویژگی های خاص خود در راستای محدود کردن ویا محو کردن امر آزادی قدم بر می دارد، متناسب با پذیرش هر کدام از این دو نوع دیدگاه،ساختارهای سیاسی متفاوت هم شکل خواهد گرفت.یکی به سمت ساختارهای سیاسی مردم نهاد و دیگری به سوی استبداد و دیکتاتوری پیش خواهند رفت و به امر حکومت کردن دیکتاتوری و استبدادی می پردازند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.