سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » برای لغو قانون اعدام چه باید کرد؟...

برای لغو قانون اعدام چه باید کرد؟

چکیده :تا وقتی بخش بزرگی از مخالفان اعدام باور دارند که سزای برخی از حاکمان کنونی بویژه صادر کنندگان فرمان اعدام و کشتار، اعدام است و باید روزی به سزای عملشان برسند‌ قانون اعدام همچنان پابرجا خواهد ماند و باز هم بسیاری از ما با شور و اشتیاق برای تماشا به میدان اعدام خواهیم...


ابوالفضل رحیمی شاد

تا وقتی بخش بزرگی از جامعه باور دارد که اعدام دستور الهی است و دستورات الهی تا ابد تغییر ناپذیر و لازم الاجراست

تا وقتی بخش بزرگی از جامعه باور دارد که اعدام عامل مهمی در کاهش ارتکاب جرم است

تا وقتی بخش بزرگی از جامعه باور دارد که اعدام مجرمان خطرناک برای برقراری امنیت و بقای جامعه لازم و ضروری است

تا وقتی بخش بزرگی از جامعه باور دارد که پدر، پدر بزرگ، عمو یا هر عضو دیگر خانواده صاحب خون فرزند یا دیگر اعضای خانواده است

تا وقتی بخش بزرگی از جامعه باور دارد که اعدام باعث ترمیم احساسات جریحه دار شده میشود

تا وقتی بخش بزرگی از جامعه باور دارد که نظم و قانون ارزشمندتر از انسان است

تا وقتی بخش بزرگی از جامعه باور دارد که دین و ایدئولوژی ارزشمندتر از انسان است

و
.
.
.
بالاخره

تا وقتی بخش بزرگی از مخالفان اعدام باور دارند که سزای برخی از حاکمان کنونی بویژه صادر کنندگان فرمان اعدام و کشتار، اعدام است و باید روزی به سزای عملشان برسند‌ قانون اعدام همچنان پابرجا خواهد ماند و باز هم بسیاری از ما با شور و اشتیاق برای تماشا به میدان اعدام خواهیم رفت. و تنها نگرانی ما در آن لحظه این است که مبادا ازدحام جمعیت نگذارد لحظه پرهیجان اعدام را ببینیم و آن صحنه را با دوربین خود ثبت کنیم.

بایستی بدانیم اعدام قبل از آنکه در نظام حقوقی یک جامعه به شکل یک اصل و قانون در آمده باشد ریشه در فرهنگ، باور و ساختار اجتماعی آن جامعه دارد‌. تغییر واقعی با تغییر در ریشه ها به دست میاید نه بریدن شاخ و برگ. هر اصل و قانونی که مخالف باور اکثریت یک جامعه باشد ارزش،اعتبار و کارکرد اجتماعی خود را از دست خواهد داد و ملغی خواهد شد حتی اگر قدمتی به درازای تاریخ بشر داشته باشد. پس برای تغییر و لغو این قانون تلاشهای ما بایستی بیشتر ماهیت فرهنگی داشته باشد تا سیاسی.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.