سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بالاخره آمریکا غلط می‌کند یا نمی‌کند؟...

بالاخره آمریکا غلط می‌کند یا نمی‌کند؟

چکیده :از زمامداران حکومتی انتظار می‌رود شجاعت و پذیرفتن مسئولیت ناتوانی ها،ضعف ها،ناکارامدی، و مشکلات ناشی از تصمیم گیری و تصمیم سازی خود را داشته و خود را در برابر تمامی مشکلات امروز کشور سهیم دانسته ودر صدد جبران برآمده و اگر توان جبران نداشته از ملت پوزش خواسته و کناره گیری...


سلمان موسوی

کمتر ایرانی وجود دارد که در ۵ دهه ی اخیر شعار های مرگ بر آمریکا و آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند را فریاد نکشیده و یا نشنیده باشد.

اما با گذشت زمان و مشاهده رفتار و عملکرد زمامداران جمهوری اسلامی در مواجهه با این شعار جامعه را دچار تضاد وفهم متناقض نموده، تا جایی که جناب روحانی رئیس دولت فرمودند که مردم هر چه لعن و نفرین دارند بر سر آمریکا و واشنگتن خالی کنند.

حال سوال ما نسل سرگشته و هاج و واج مانده از مسئولین جمهوری اسلامی بعد از ۵۰ سال این هست که بالاخره آمریکا غلط می کند یا نمیکند؟

اگر هیچ غلطی نمیکند، پس چرا هر اتفاق و بحرانی که در این سالها رخ داده را به امریکا ربط داده و مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و… را به آمریکا و سرسپردگانش ربط می دهید؟! لذا از زمامداران حکومتی انتظار می‌رود شجاعت و پذیرفتن مسئولیت ناتوانی ها،ضعف ها،ناکارامدی، و مشکلات ناشی از تصمیم گیری و تصمیم سازی خود را داشته و خود را در برابر تمامی مشکلات امروز کشور سهیم دانسته ودر صدد جبران برآمده و اگر توان جبران نداشته از ملت پوزش خواسته و کناره گیری کنند.

اما اگر آمریکا می تواند غلط بکند، و تمامی بحران ها، مصائب، و تلخی های زندگی مردم برآمده از غلط های آمریکا و قدرت و تاثیر تصمیمات و مداخلات آمریکا در ایران هست، باز این انتظار میرود که شجاعت و صداقت پذیرفتن سیاست های غلط و آسیب زا به امنیت،اقتصاد،و فرهنگ جامعه را پذیرفته و با تجربه ی ۵۰ ساله ی این رویکرد و نتایج حاصل از آن به ترمیم و بهبود سیاست های بین المللی و منطقه ای پرداخته و با سیاست های خیابانی و مضحک به تجویز درمان نزد مردم و شعار لعن‌و نفرین ومرگ بر این و آن امور کشور را به بازی نگیرند،

اگر چاره ی کار لعن و نفرین این و آن بود، ۵۰ ساله حنجره ها دریده و شعار مرگ‌بر آمریکا سر دادیم، اما نه تنها درمان دردها نبود بلکه روز به روز بر درد ها افزون شد.

ما حداقل بعد از این سالها به این باور رسیدیم که آمریکا شاید برای مسئولین متمول، و متنعم هیچ غلطی نکند اما بی شک برای مردم و جامعه کلی غلط کرده.

حکومت داری و اداره ی کشور جز با تدبیر،عقلانیت،تسامح و تساهل،توجه و اولویت بخشی به منافع ملی و مردمی،برتری بخشیدن به مصالح مردم و کشوربجای مصلحت فرد یا گروه، پرهیز از هیجان،پرهیز از صدور افکار و سلیقه، پرهیز از توهم مدیریت جهانی،پرهیز از خودبرتربینی،توجه و تاکید بر مشارکت بین المللی و منطقه ای، پرهیز از دیوار کشی و ستیز، و هزاران تجربه ی علمی و مدیریتی در جهان میسر نخواهد بود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.