سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » پدر امیرحسین انتقام همه ظلم‌ها را از خودش گرفت...

پدر امیرحسین انتقام همه ظلم‌ها را از خودش گرفت

چکیده :حالا پدر یکی از محکومانِ به مرگ، خودکشی کرده است. پدر امیرحسین مرادی در ناله‌های روزهای قبل از مرگش نوشته بود پسرم، عصای دستم، بیا که پدرت دارد کم می‌آورد. و آخر سر هم کم آورد زیر بار این غم جانکاه. کم آورد و قدرت میراندن را خودش به دست گرفت: خودکشی...


سپند ارند

آبان نود و هشت هنوز مرگ و ویرانی‌هایش بر سرمان هوار می‌شود؛ آن همه تن که از ما بر زمین ریخت و خاک را سرخ کرد کافی نبود در آن آبان خونین؛ سه تن دیگر از ما را که در خیابان و نیزارها بر زمین نکوفته بودند، حکم دادند که بر زمین نمی‌زنند و جایی میان زمین و آسمان معلقشان خواهند کرد، حکم اعدامشان داغ دیگری بود که همچون بنزین گران‌شده، آتش‌مان زد تا حکومت بگوید جان‌تان هنوز در دستان من است؛ همان تعبیر فوکوییِ قدرتِ «زنده نگه داشتن»‌ و «میراندن».

حالا پدر یکی از محکومانِ به مرگ، خودکشی کرده است. پدر امیرحسین مرادی در ناله‌های روزهای قبل از مرگش نوشته بود پسرم، عصای دستم، بیا که پدرت دارد کم می‌آورد. و آخر سر هم کم آورد زیر بار این غم جانکاه. کم آورد و قدرت میراندن را خودش به دست گرفت: خودکشی کرد. چرا که انگار همان کلمات غسان کنفانی را زندگی کرده بود که چه‌بسا مرگ تنها با توقف نبض حاصل نشود، زیرا انتظار، مرگ است؛ دلزدگی، مرگ است؛ ناامیدی، مرگ است؛ و تاریکیِ آینده‌ی نامعلوم هم در حکم مرگ است.

و امان از تاریکیِ آینده‌ی نامعلوم در این کشور که حکم اصلی مرگ است برای همه‌ی ما. پدر امیرحسین حکم پسرش را که همه‌ی این روزها در سرش می‌پیچید، ته‌نشین کرده بود در ذهنش، در قلبش، در جانش و دیگر می‌دانست داستان امتحان کردن ابراهیم از سوی خدایگان نبود و اسماعیل یا اسحاق را در همان موریا ذبح خواهند کرد، دیده بود که پیش از آن اسماعیل‌های دیگری را ذبح کرده‌اند، نوید افکاری را دیده بود؛ تن‌های زیادی را دیده بود بر موریا که سر بریده‌اند؛ این بود که مویه کرده بود پسرم بیا که پدرت دارد کم می‌آورد. او تیغ را بر کشید و در موریا خودش را ذبح کرد.

و حالا ما مردم، شوربخت و گرسنه و زخمی، به قربان‌گاه می‌رویم؛ آمریکا انتقام خصومت‌هایش با حکومت را، در لباس تحریم‌ها از ما می‌گیرد و حکومت هم انتقام تحریم‌های آمریکا را از ما می‌ستاند؛ همه دارند انتقام‌شان را از ما می‌گیرند و پدر امیرحسین، انتقام همه‌ی این ظلم‌ها را از خودش گرفت تا بگوید حکم مرگ، همان تاریکیِ آینده‌ی نامعلوم است.

*تیتر انتخاب کلمه است

منبع: اینستاگرام نویسنده


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.