سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

رهبر گروه “حشوی” حق دارد!

چکیده :اکنون دیگر تقابل دو گفتمان “انقلاب” و “اصلاح” میان رهبران سیاسی دو جناح ایران نیست، بلکه تقابل میان مرجعیت عام شیعه و رهبری ایران است. حسین شریعتمداری حق دارد تا به نمایندگی، باب گفتمان اصلاحی و گفت و گو در خارج از ایران را ببندد تا گفتمان بی مبنای انقلاب/جهاد فرو نکشد. لذا من هم اقدام رهبر گروه حشوی را فهم می کنم و هم این مواجهه را به فال نیک می...


عبدالله ناصری

حسین شریعتمداری رهبر گروه حشوی و نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان که ربع قرن است با دروغ ها و توهمات انقلابی اش به رهبران ایران جهت می دهد در یادداشت کیهان، مرجع عام شیعه را نقد کرده که چرا با نماینده سازمان ملل متحد ملاقات کرده است.

فارغ از جسارت و بی حیایی رهبر گروه حشوی که گمان کرده آیت الله سیستانی هم مثل مراجع حکومتی ایران مقیم قم به حکومت ایران بدهکار است، این کنش قلمی اش در چارچوب تثبیت گفتمان جهادی رهبر ایران است تا حساب شده گسترش گفتمان “اصلاح- تعامل “که مرجع عالی شیعه حامی آن است مانع شود.

اکنون دیگر تقابل دو گفتمان “انقلاب” و “اصلاح” میان رهبران سیاسی دو جناح ایران نیست، بلکه تقابل میان مرجعیت عام شیعه و رهبری ایران است. حسین شریعتمداری حق دارد تا به نمایندگی، باب گفتمان اصلاحی و گفت و گو در خارج از ایران را ببندد تا گفتمان بی مبنای انقلاب/جهاد فرو نکشد. لذا من هم اقدام رهبر گروه حشوی را فهم می کنم و هم این مواجهه را به فال نیک می گیرم.

کنشگران همراه با نگاه سیاسی حضرت سیستانی به جای تخطئه نماینده رهبر در کیهان، باید این دو گانه مرجعیت رسمی شیعه در ایران و مرجعیت مدنی درعراق را رازگشایی کنند.

* منظور از حشوی، «حسین ش و یاران» است که به حق از حشو و زوائد ایران اند و مصداق این بیت از شیخ شبستری:
گاه تقلید فلسفی کرده
گاه حجت ز حشوی آورده.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.