سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

جامعه پادگان نیست!

چکیده :حکومت نظامی این است که نظامیانِ مستقر اجازه ی تکان خوردن هیچ لبی را غیر لبِ «برادر بزرگ» ندهند و ترس را در شهروندان درونی...


یاسر عرب

‏طاقت پخش مصاحبه‌ی ‎جعفر شیرعلی‌نیا (مورخ جنگ) علیرغم اعلام قبلی از صدا و سیمای میلی را ندارند اما از بالا تا پائین با تمام پادوهای آشنایشان بابت انتشار ‎کودتای خزنده از بی‌بی‌سی زبان درازی میکنند!

‏حکومت نظامی این نیست که سر چهار راه تانک مستقر شود و ابتدای مترو با ژسه به داخل مشایعت شوی…
حکومت نظامی این است که نظامیانِ مستقر اجازه ی تکان خوردن هیچ لبی را غیر لبِ «برادر بزرگ» ندهند و ترس را در شهروندان درونی کنند!

تلاش بی حاصل اما اینجاست که؛
«جامعه پادگان نیست!»

*تیتر انتخاب کلمه است


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.