سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ای کاش…!

چکیده :این دنیوی و مادی کردن دین و به خدمتِ قدرت و سیاست گرفتنِ آن، به نظر من بزرگترین فاجعۀ فرهنگی است که درجامعۀ ما در حال رخ دادن است. این کار به خلاف نگاه سطحی دینمداران دنیاطلب و دین ستیزان متعصب، چنان بحران عمیقی از معنا و اخلاق در جامعۀ ما پدید آورده و می‌آورد که چندین دهه تلاش فکری و فداکاری عملی هم قادر به جبران آن نخواهد...


احمد زیدآبادی

ای کاش و صد ای کاش که این مسئولان کشور ما و حامیان آنها برای توصیف و توجیه عملکرد خود و وضعیت جاری، از پیامبر و تاریخ نخست اسلام مایه نمی‌گذاشتند!
به قول مولانا:
شیر را بچه همی ماند بدو
تو به پیغمبر به چه مانی؟ بگو!

یکی در میانۀ تحریم می‌گوید که وضعیت ما شبیه دوران شعب ابیطالب نیست و بلکه مانند شرایط پیش از فتح خیبر است! دیگری در توجیه فساد گستردۀ اقتصادی می‌گوید؛ در دوران زمامداری امام علی هم فساد رواج داشته است! و حالا حسن روحانی جنگ احد را برای وصف تحریم‌ها مثال می‌آورد!

واقعاً منظور از این مشابهت‌سازی‌های نادرست و مثال‌های ناروا چیست؟ اگر منظور متقاعد کردن تودۀ مذهبی به درستی عملکردهاست که این مانند کوبیدن آب در هاون است! آنها چنان تحت فشار ادارۀ زندگی روزمرۀ خود هستند که از این قبیل سخنان فقط خشمگین می‌شوند. و اگر هدف آسیب زدن به اعتبار اعتقادات دینی نزد مردم است که این متأسفانه کاملاً موفقیت‌آمیز است!
واقعاً جاه‌طلبی‌های زودگذر دنیوی ارزش آن را دارد که اعتقادات دینی مردم را قربانی آن کرد؟ ظاهراً از نظر برخی افراد، دین کارکردی جز این ندارد!

این دنیوی و مادی کردن دین و به خدمتِ قدرت و سیاست گرفتنِ آن، به نظر من بزرگترین فاجعۀ فرهنگی است که درجامعۀ ما در حال رخ دادن است. این کار به خلاف نگاه سطحی دینمداران دنیاطلب و دین ستیزان متعصب، چنان بحران عمیقی از معنا و اخلاق در جامعۀ ما پدید آورده و می‌آورد که چندین دهه تلاش فکری و فداکاری عملی هم قادر به جبران آن نخواهد بود!

ای کاش یک بار هم که شده، از هزینه کردن پیغمبر و خاندانش برای توجیه سیاست‌های ناکارآمد و ذهنیات بسته و انحصارطلبی‌های سیاسی خود دست برمی‌داشتید و طوری که هر فرد ایرانی متوجه شود اعلام می‌کردید که سرانجام می‌خواهید چه بر سر این جامعۀ ۸۰ میلیونی و این کشور کهنسال و باستانی بیاورید؟

اصلاً به این موضوع فکر می‌کنید؟


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.